ID bài viết : 00299718 / Sửa lần cuối : 19/09/2023In

Tai nghe không thể ghép nối với thiết bị hoặc không thể kết nối với thiết bị sau khi đã ghép nối. (WF-1000XM5)

  Trước khi bắt đầu

  Nếu trước đây bạn đã ghép nối tai nghe với nhiều thiết bị và bây giờ không thể kết nối với một trong các thiết bị đó, hãy tham khảo bài viết Tai nghe hoặc loa không thể kết nối với thiết bị mong muốn khi tôi đã ghép nối với nhiều thiết bị.

  Giải pháp

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố:

  1. Kiểm tra trạng thái của đèn báo khi bạn đặt cả hai tai nghe (trái và phải) vào hộp sạc và mở/đóng nắp.

   Đèn báo bật sáng màu xanh lá cây hoặc màu cam

   Tai nghe được sạc đầy. Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
   Đèn báo nhấp nháy liên tục màu cam và xanh dương khi mở nắp

   Quá trình cập nhật phần mềm đang được tiến hành. Chờ cho đến khi cập nhật hoàn tất.
   Đèn báo không bật sáng

   Dung lượng pin còn lại của tai nghe là 1% hoặc ít hơn. Sạc tai nghe và sau khi sạc xong, hãy thử ghép nối lại.
  2. Thử quy trình sau đây và kiểm tra xem quá trình ghép nối có thể được thực hiện thành công hay không.
   1. Khởi động lại thiết bị mà bạn đang cố ghép nối.
   2. Xóa thông tin thiết bị Bluetooth trên thiết bị phát lại của bạn.
    Để biết chi tiết về cách xóa thông tin thiết bị Bluetooth, hãy tham khảo bài viết Cách xóa thông tin thiết bị Bluetooth của thiết bị phát lại.
   3. Thực hiện ghép nối lại.
    Hãy tham khảo bài viết thích hợp:
   Có thể đã ghép nối thành công.
   Có vẻ như đã xảy ra sự cố kết nối với thiết bị, ví dụ như ghép nối Bluetooth khi đang ngắt kết nối.
   Ghép nối không thành công.
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  3. Nếu bạn có điện thoại thông minh, máy nghe nhạc Walkman hoặc thiết bị khác, hãy thử ghép nối Bluetooth với tai nghe và một trong những thiết bị khác này:

   Có thể ghép nối được.
   Có thể có sự cố trong thiết bị phát lại mà bạn đã kết nối lúc đầu. Hãy hỏi ý kiến của nhà sản xuất thiết bị.
   Cũng không ghép nối được trên các thiết bị này.
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  4. Đối với các thiết bị đã được kết nối với LE Audio trước đây, hãy tắt cài đặt Bluetooth:

   Nếu có bất kỳ thiết bị nào đã từng kết nối với LE Audio, tai nghe có thể tự động kết nối với thiết bị khi tai nghe chuyển sang chế độ ghép nối. Nếu trường hợp này xảy ra, hãy tắt cài đặt Bluetooth trên thiết bị được kết nối và thực hiện ghép nối với thiết bị khác.

   Có thể ghép nối được
   Tai nghe đã được kết nối với một thiết bị khác.
   Không ghép nối được
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  5. Khôi phục cài đặt gốc tai nghe.

   Tham khảo Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách khôi phục cài đặt gốc:

   Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   Có thể đã ghép nối thành công.
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Ghép nối không thành công.
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  6. Cài đặt lại tai nghe và thử ghép nối lại.
   1. Cài đặt lại tai nghe.
    Sau khi cài đặt lại tai nghe, tai nghe sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth.

    Tham khảo Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách cài đặt lại:

    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   2. Thực hiện ghép nối lại.
    Hãy tham khảo bài viết thích hợp: Lưu ý: Nếu tai nghe không hiển thị trong thiết bị được kết nối, hãy tháo tai nghe khỏi hộp sạc một lần, sau đó tai nghe sẽ lại vào chế độ ghép nối và sẽ hiển thị trong thiết bị.
   Có thể đã ghép nối thành công.
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Ghép nối không thành công.
   Có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe