ID bài viết : 00276972 / Sửa lần cuối : 13/07/2023In

Tai nghe không thể ghép nối với thiết bị hoặc không thể kết nối với thiết bị sau khi đã ghép nối. (LinkBuds, LinkBuds UC)

  Trước khi bắt đầu

  Giải pháp

  1. Chọn mẫu máy của bạn và/hoặc sự cố của bạn:

   LinkBuds: Không thể ghép nối với thiết bị hoặc không thể kết nối với thiết bị sau khi đã ghép nối.
   Chuyển đến bước 3.
   LinkBuds UC: Không thể kết nối với thiết bị bằng thiết bị thu phát USB
   Chuyển đến bước 2.
   LinkBuds UC: Không thể ghép nối với thiết bị hoặc không thể kết nối với thiết bị qua Bluetooth
   Chuyển đến bước 3.
  2. Thử quy trình sau đây và kiểm tra xem quá trình ghép nối có thể được thực hiện thành công hay không.

   1. Đặt tai nghe vào trong hộp sạc, đóng nắp, đợi vài giây rồi lấy tai nghe ra một lần nữa.
   2. Ngắt kết nối thiết bị thu phát USB và kết nối lại.
    Lưu ý: Kết nối trực tiếp thiết bị thu phát USB với máy tính, không sử dụng USB hub.
   Sự cố đã được khắc phục.
   Kết nối USB có thể tạm thời không ổn định.
   Sự cố không được khắc phục.
   Chuyển đến bước 6.
  3. Đặt tai nghe vào hộp sạc và đóng nắp lại.
  4. Lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc, sau đó kiểm tra trạng thái của đèn báo:
   Đèn báo sáng lên hoặc nhấp nháy (màu xanh lá cây hoặc màu da cam).

   Tai nghe được cất đúng cách trong hộp sạc. Chuyển đến bước 5.
   Đèn báo không bật sáng.
   Tai nghe có thể không được cất đúng cách trong hộp sạc do móc tai nghe không được gắn đúng cách hoặc vì một số lý do khác. Làm theo các bước sau đây:
   1. Đảm bảo các móc tai nghe được gắn đúng cách vào tai nghe. Nếu tai nghe và hộp sạc không tiếp xúc với nhau thì quá trình sạc hoặc ghép nối có thể bị lỗi.
   2. Vệ sinh các cổng sạc của hộp sạc. Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết Cách bảo quản tai nghe.
   3. Đặt tai nghe vào hộp sạc và bắt đầu sạc.
    Lưu ý: Nếu không nghe được tiếng tách khi đặt tai nghe vào trong hộp sạc, hãy đảm bảo các tai nghe bên trái và bên phải được lắp vào đúng bên và móc tai nghe được gắn đúng cách vào tai nghe.
   4. Khi quá trình sạc hoàn tất, hãy lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc và kiểm tra đèn báo. Nếu đèn báo sáng lên hoặc nhấp nháy, hãy chuyển sang bước 5.
  5. Thử quy trình sau đây và kiểm tra xem quá trình ghép nối có thể được thực hiện thành công hay không.
   1. Khởi động lại thiết bị mà bạn đang cố ghép nối.
   2. Xóa thông tin thiết bị Bluetooth trên thiết bị phát lại của bạn.
    Để biết chi tiết về cách xóa thông tin thiết bị Bluetooth, hãy tham khảo bài viết Cách xóa thông tin thiết bị Bluetooth của thiết bị phát lại.
   3. Thực hiện ghép nối lại.
    Hãy tham khảo bài viết thích hợp: LinkBuds LinkBuds UC Lưu ý: Nếu tai nghe không hiển thị trong thiết bị được kết nối, hãy tháo tai nghe khỏi hộp sạc một lần, sau đó tai nghe sẽ lại vào chế độ ghép nối và sẽ hiển thị trong thiết bị.
   Có thể đã ghép nối thành công.
   Có vẻ như đã xảy ra sự cố kết nối với thiết bị, ví dụ như ghép nối Bluetooth khi đang ngắt kết nối.
   Ghép nối không thành công.
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  6. Khôi phục cài đặt gốc tai nghe.

   Tham khảo Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách khôi phục cài đặt gốc:


   Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   Có thể đã ghép nối thành công.
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Ghép nối không thành công.
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  7. Cài đặt lại tai nghe và thử ghép nối lại.
   1. Cài đặt lại tai nghe.
    Lưu ý: Sau khi cài đặt lại tai nghe, tai nghe sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth.

    Tham khảo Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách cài đặt lại:


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

    Lưu ý: Quá trình cài đặt lại hoàn tất khi đèn báo trên hộp sạc nhấp nháy màu xanh lá cây 4 lần. Nếu đèn báo không sáng lên như mong đợi, hãy thử cài đặt lại. Để hoàn tất quá trình cài đặt lại, hãy đảm bảo đã đóng nắp hộp sạc trước khi nhấn nút cài đặt lại. Nếu bạn chưa đóng kín hộp sạc hoặc tháo tai nghe khỏi hộp sạc trước khi quá trình cài đặt lại hoàn tất, quá trình cài đặt lại sẽ không kết thúc.

   2. Thực hiện ghép nối lại.
    Hãy tham khảo bài viết thích hợp: LinkBuds LinkBuds UC Lưu ý: Nếu tai nghe không hiển thị trong thiết bị được kết nối, hãy tháo tai nghe khỏi hộp sạc một lần, sau đó tai nghe sẽ lại vào chế độ ghép nối và sẽ hiển thị trong thiết bị.
   Có thể đã ghép nối thành công.
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Ghép nối không thành công.
   Có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe