ID bài viết : 00273021 / Sửa lần cuối : 04/11/2022In

Tai nghe không thể ghép nối với thiết bị hoặc không thể kết nối với thiết bị sau khi đã ghép nối. (WF-C500)

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố này:

  Trước khi bắt đầu

  Nếu trước đây bạn đã ghép nối tai nghe với nhiều thiết bị và bây giờ không thể kết nối với một trong các thiết bị đó, hãy tham khảo bài viết Tai nghe hoặc loa không thể kết nối với thiết bị mong muốn khi tôi đã ghép nối với nhiều thiết bị.

  Giải pháp

  1. Kiểm tra trạng thái của đèn báo khi bạn đặt cả hai tai nghe (trái và phải) vào hộp sạc và mở/đóng nắp.

   Các đèn báo bật sáng màu cam trong khoảng 1 phút rồi tắt

   Hộp sạc đã được sạc đầy. Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
   Các đèn báo liên tục nhấp nháy chậm màu cam trong khoảng 15 giây

   Dung lượng pin còn lại của tai nghe là 20% hoặc ít hơn. Sạc tai nghe và sau khi sạc xong, hãy chuyển sang bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  2. Thử quy trình sau đây và kiểm tra xem quá trình ghép nối có thể được thực hiện thành công hay không.
   1. Cài đặt lại tai nghe.
    Lưu ý: Sau khi cài đặt lại tai nghe, tai nghe sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth.

    Truy cập Hướng dẫn trợ giúp (Chỉ Tiếng Anh. Để biết thêm ngôn ngữ, vui lòng truy cập tại đây) hoặc xem video Cách cài đặt lại:

    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   2. Khởi động lại thiết bị phát lại.
    Vì thiết bị phát lại có thể tạm thời bị trục trặc, hãy tắt thiết bị một lần và bật lại.
   3. Xóa thông tin thiết bị Bluetooth trên thiết bị phát lại của bạn.
    Để biết chi tiết về cách xóa thông tin thiết bị Bluetooth, hãy tham khảo bài viết Cách xóa thông tin thiết bị Bluetooth của thiết bị phát lại.
   4. Thực hiện ghép nối lại.
    Hãy tham khảo bài viết thích hợp:
   Có thể ghép nối được.
   Có vẻ như đã xảy ra sự cố kết nối với thiết bị phát lại, ví dụ như ghép nối Bluetooth khi đang ngắt kết nối.
   Không ghép nối được.
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  3. Nếu bạn có điện thoại thông minh, máy nghe nhạc Walkman hoặc thiết bị khác, hãy thử ghép nối Bluetooth với tai nghe và một trong những thiết bị khác này:

   Có thể ghép nối được.
   Có thể có sự cố trong thiết bị phát lại mà bạn đã kết nối lúc đầu. Hãy hỏi ý kiến của nhà sản xuất thiết bị.
   Cũng không ghép nối được trên các thiết bị này.
   Có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe