ID bài viết : 00290333 / Sửa lần cuối : 01/02/2024In

[VIDEO] Dòng Bluetooth - Khắc phục sự cố cần thiết

  Một loạt bài gồm 4 phần, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn mọi thông tin cần biết để tận dụng hết khả năng của các thiết bị Bluetooth Sony của bạn.

  Trong phần cuối của loạt bài này, chúng tôi sẽ giải thích cách khắc phục một số sự cố phổ biến nhất khi sử dụng Bluetooth.


  Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube


  Các video hướng dẫn khác trong Dòng Bluetooth

  1. Ghép nối thiết bị
  2. Ghép nối thiết bị với NFC (Giao tiếp tầm ngắn)
  3. Kết nối với máy tính Windows hoặc Mac của bạn