ID bài viết : 00223829 / Sửa lần cuối : 17/01/2024In

Khắc phục sự cố ghép nối Bluetooth trên Tai nghe choàng đầu / Tai nghe nhét tai

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố này:

  Trước khi bắt đầu

  Nếu trước đây bạn đã ghép nối tai nghe với nhiều thiết bị và bây giờ không thể kết nối với một trong các thiết bị đó, hãy tham khảo bài viết Tai nghe hoặc loa không thể kết nối với thiết bị mong muốn khi tôi đã ghép nối với nhiều thiết bị.

  Giải pháp

  1. Kiểm tra trạng thái của đèn báo khi bạn bật tai nghe sau khi cài đặt lại:
   Lưu ý:
   • Sau khi cài đặt lại tai nghe, tai nghe sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth.
   • Phương pháp cài đặt lại tai nghe sẽ khác nhau tùy theo mẫu sản phẩm. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp của tai nghe.
   WH-1000XM4 Cách cài đặt lại  WI-C400 Cách cài đặt lại
   Đèn báo nhấp nháy luân phiên màu xanh dương và đỏ hoặc nhấp nháy màu xanh dương hai lần
   Tai nghe đang được cài đặt lại và đang ở chế độ ghép nối Bluetooth. Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
   Đèn báo nhấp nháy
   Tai nghe đã bật nhưng không được cài đặt lại. Cài đặt lại tai nghe lần nữa.
   Các đèn báo không nhấp nháy
   Không thể sạc đúng cách. Tham khảo bài viết Tai nghe không sạc được.
  2. Thử quy trình sau đây và kiểm tra xem quá trình ghép nối có thể được thực hiện thành công hay không.
   1. Khởi động lại thiết bị phát lại.
    Vì thiết bị phát lại có thể tạm thời bị trục trặc, hãy tắt thiết bị một lần và bật lại.
   2. Xóa thông tin thiết bị Bluetooth trên thiết bị phát lại của bạn.
    Để biết chi tiết về cách xóa thông tin thiết bị Bluetooth, hãy tham khảo bài viết Cách xóa thông tin thiết bị Bluetooth của thiết bị phát lại.
   3. Thực hiện ghép nối lại.
    Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp của mẫu thiết bị.
   Có thể ghép nối được.
   Có vẻ như đã xảy ra sự cố kết nối với thiết bị phát lại, ví dụ như ghép nối Bluetooth khi đang ngắt kết nối.
   Không ghép nối được.
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  3. Nếu bạn có điện thoại thông minh, máy nghe nhạc Walkman hoặc thiết bị khác, hãy thử ghép nối Bluetooth với tai nghe và một trong những thiết bị khác này:
   Có thể ghép nối được.
   Có thể có sự cố trong thiết bị phát lại mà bạn đã kết nối lúc đầu. Hãy hỏi ý kiến của nhà sản xuất thiết bị.
   Cũng không ghép nối được trên các thiết bị này.
   Có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe