ID bài viết : 00057462 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Nghe nhạc trên điện thoại Smartphone hay Tablet với 1 chạm (SRS-BTV5)

  Bằng việc chạm loa với điện thoại thông minh (*), loa được bật lên tự động và sau đó thực hiện ghép cặp và kết nối Bluetooth.

  *Các bước này cũng áp dụng cho Tablet.

  1. Thiết lập công tắc vào giữa trên loa.

   Bạn cần bật loa lên. Loa bật khi bạn chạm vào nó với một điện thoại thông minh.

  2. Chạm điện thoại thông minh trên N-Mark của loa cho tới khi điện thoại thông minh rung lên hoặc phát 1 đoạn âm thanh ngắn.

   Mở khóa màn hình của điện thoại thông minh trước.

   Theo hướng dẫn sử dụng trên màn hình hiển thị trên điện thoại thông minh để hoàn thành kết nối.

   Khi dấu chỉ (Bluetooth) (màu xanh) dừng nhấp nháy và vẫn còn sáng, loa được kết nối tới thiết bị.

  3. Bắt đầu phát trên điện thoại thông minh.

  Lưu ý

  • Khi công tắc của loa được thiết lập là NFC OFF, bạn không thể tạo kết nối. Bạn có thể thiết lập công tắc thành NFC OFF để ngăn ngừa loa không được bật lên hoặc kết nối tới các thiết bị khác nếu bạn vô tình chạm loa với thiết bị khác. Tuy nhiên, nếu bạn thiết lập công tắc thành NFC OFF khi loa đang được kết nối tới thiết bị khác, bạn có thể ngắt kết nối loa từ thiết bị khác bằng cách chạm loa với thiết bị.

  Gợi ý

  • Tham khảo hướng dẫn của điện thoại Thông minh cho việc cho vị trí được chỉ định để chạm trên điện thoại Thông minh.
  • Nếu việc ghép thiết bị và kết nối Bluetooth thất bại, làm như sau.
   • Bật chức năng NFC hoặc kích hoạt “NFC Easy Connect” trên điện thoại Thông minh (đã được cài đặt), và sau đó di chuyển từ từ điện thoại qua N-Mark.
   • Bỏ vỏ điện thoại Thông minh ra nếu đang sử dụng một vỏ điện thoại.