ID bài viết : 00182404 / Sửa lần cuối : 30/03/2021In

Thông báo về việc ngừng hỗ trợ phần cứng và phần mềm cho các sản phẩm chạy Windows XP

  2014-03-19

  Kính gửi quý khách hàng của sony,

  Tập đoàn Microsoft thông báo rằng họ sẽ kết thúc hỗ trợ Window XP vào ngày 8 tháng 3 năm 2014. Sau khi kết thúc hỗ trợ, họ sẽ không còn cung cấp các bản cập nhật bảo mật và hỗ trợ kỹ thuật

  Theo đó, Sony sẽ không hỗ trợ các vấn đề về chất lượng/bảo mật liên quan đến phần cứng và phần mềm của các sản phẩm đang chạy Window XP, và các vấn đề có thể xảy ra sau khi Microsoft kết thúc hỗ trợ hệ điều hành này. Xin lưu ý rằng các tính năng chung và bảo mật của các sản phẩm có thể không hoạt động  tối ưu nếu sản phẩm của bạn đang chạy Window XP

  Để tiếp tục sử dụng phần cứng và phần mềm sản phẩm trên các phiên bản mới hơn của Window, vui lòng truy cập vào trang website hỗ trợ của chúng tôi để kiểm tra tính tương thích của các sản phẩm

  * Xin lưu ý rằng chúng tôi không hỗ trợ các vấn đề về chất lượng/bảo mật liên quan đến sản phẩm chạy hệ điều hành Windows cũ và các vấn đề có thể xảy ra sau khi Microsoft kết thúc hỗ trợ hệ điều hành này

  .