ID bài viết : 00200688 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Không thể kết nối loa Sound Bar và Tivi qua Bluetooth

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Nếu nguồn điện của thiết bị không bật được ngay cả khi đã bật nguồn của Tivi được ghép nối, hoặc nếu âm thanh của Tivi không phát ra ngay cả khi đã nhấn nút Tivi trên điều khiển từ xa, hãy kiểm tra như sau.

  Sau khi thử một đầu vào khác của thiết bị, hoặc nếu thiết lập kết nối Bluetooth ngoài Tivi, thiết bị có thể không tự động kết nối với Tivi đã ghép nối. Hãy cố gắng thiết lập một kết nối Bluetooth với Tivi theo quy trình dưới đây.
   
  Ví dụ: Ghép nối với Android TV của Sony:

  1. Bật Tivi.
  2. Nhấn nút HOME.
  3. Chọn Settings (Cài đặt).
  4. Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).
  5. Chọn Add device (Thêm thiết bị) để đặt Tivi ở chế độ ghép nối. Một danh sách các thiết bị Bluetooth khả dụng sẽ được hiển thị sau vài phút.
  6. Chọn thiết loa Sound Bar từ menu Bluetooth và thực hiện đăng ký ghép nối.

  LƯU Ý: Để biết chi tiết, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng Tivi của bạn để thiết lập một kết nối ghép nối Bluetooth.