ID bài viết : 00197396 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Không thể kết nối Tivi và loa Sound Bar bằng Bluetooth.

    Nếu có cáp HDMI kết nối với loa Sound Bar, hãy ngắt kết nối. Không thể kết nối loa này với Tivi bằng Bluetooth trong khi cáp HDMI được cắm.
    Ngoài ra, nếu bạn kết nối loa Sound Bar với Tivi bằng cáp HDMI khi chúng đã kết nối bằng Bluetooth, thì kết nối Bluetooth sẽ kết thúc và chuyển sang kết nối HDMI. Do đó, hãy sử dụng loa Sound Bar không cắm cáp HDMI khi bạn muốn sử dụng kết nối Bluetooth.