ID bài viết : 00252217 / Sửa lần cuối : 23/05/2022

Cách thiết lập lại loa Sound Bar

  Để biết cách thiết lập lại loa Sound Bar, hãy tham khảo các bước sau đây:

  Lưu ý:

  • Cách thức thiết lập lại khác nhau tùy theo sản phẩm. Nếu mẫu loa của bạn không được liệt kê dưới đây, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng.
  • Cài đặt sẽ được khôi phục lại trạng thái ban đầu. Các cài đặt như âm lượng, chức năng, âm thanh và/hoặc thông tin cá nhân lưu trên hệ thống có thể thay đổi.

  HT-S100F

  HT-CT290, HT-CT800, HT-G700, HT-S200F, HT-S350, HT-S400, HT-X8500, HT-X9000F, HT-Z9F

  HT-RT3, HT-RT40

  HT-S20R, HT-40R

  HT-CT80

  HT-A5000, HT-A7000, HT-A9