ID bài viết : 00275872 / Sửa lần cuối : 30/05/2022In

Không thể sử dụng tính năng nhóm nhiều phòng với ứng dụng Google Home hoặc nhóm nhiều phòng đã bị xóa

  Việc này có thể xảy ra nếu bạn đang sử dụng bất kỳ mẫu sản phẩm nào sau đây. Cập nhật thiết bị lên phiên bản mới nhất để giải quyết sự cố.

  • HT-A9
  • HT-A7000
  • HT-A5000
  • LF-S50G
  • SRS-RA5000
  • SRS-RA3000
  • SRS-XB402G
  • SRS-XB501G
  • SRS-HG1
  • SRS-HG2
  • SRS-HG10
  • SRS-ZR5
  • SRS-ZR7
  • HT-ZR5P
  • MHC-GT7DW
  • MHC-V77DW
  • MHC-V77W
  • MHC-V90DW
  • MHC-V90W