ID bài viết : 00252217 / Sửa lần cuối : 30/03/2023In

Cách thiết lập lại loa Sound Bar

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Để biết cách thiết lập lại loa Sound Bar, hãy tham khảo các bước sau đây:

  Lưu ý:

  • Cách thức thiết lập lại khác nhau tùy theo sản phẩm. Nếu mẫu loa của bạn không được liệt kê dưới đây, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng.
  • Cài đặt sẽ được khôi phục lại trạng thái ban đầu. Các cài đặt như âm lượng, chức năng, âm thanh và/hoặc thông tin cá nhân lưu trên hệ thống có thể thay đổi.

  HT-S100F

  HT-CT290, HT-CT800, HT-G700, HT-S2000, HT-S200F, HT-S350, HT-S400, HT-X8500, HT-X9000F, HT-Z9F

  HT-RT3, HT-RT40

  HT-S20R, HT-S40R

  HT-CT80

  HT-A9, HT-A7000, HT-A5000, HT-A3000