ID bài viết : 00248918 / Sửa lần cuối : 14/04/2021In

Làm thế nào để tìm tên mẫu máy và số sê-ri của Tivi và Hệ thống rạp chiếu phim tại nhà?

  Tìm hiểu về tên mẫu máy của Tivi

  Định dạng của tên mẫu máy Tivi có thể là một tập hợp tùy ý gồm các chữ cái và con số, nhưng lưu ý rằng định dạng vẫn theo một logic nhất định.

  Mỗi tên mẫu máy có 3 phần có thể giúp bạn nhận biết thông tin chính về Tivi của bạn.

  KDL-32W700C
  KD-55X8000E
  KD-65A9G
  1. Phần đầu tiên trong tên mẫu máy (đứng trước dấu gạch nối) cho biết độ phân giải của Tivi: 2K (KDL) và 4K (KD).
  2. Các con số đứng sau dấu gạch nối cho biết kích cỡ màn hình theo đơn vị inch
  3. Dãy chữ cái và con số cuối cùng cho biết một sê-ri sản xuất nhất định. Số sê-ri là rất cần thiết cho các mục đích hỗ trợ và sửa chữa
   • Chữ cái cuối cùng có thể khác nhau tùy theo màu của khung viền và khung màn hình hoặc chân đế
   • Nếu chữ cái bắt đầu bằng "A" thì đây là một sản phẩm thuộc dòng màn hình OLED

  LƯU Ý:

  • Khi tìm kiếm thông tin chung trên trang web hỗ trợ, vui lòng sử dụng tên mẫu máy
  • Sau đây là một số ví dụ của tên mẫu máy đúng: KD-55X8507C, KDL-32EX710 và KLV-40NX520

  Cách kiểm tra tên mẫu máy của bạn
  1. Trên hình dán sản phẩm
  2. Trong cài đặt người dùng của Tivi
  3. Trên bao bì gốc của Tivi
  1. Trên hình dán sản phẩm

  Tên mẫu máy thường được tìm thấy trên hình dán nằm ở phía sau Tivi hoặc được khắc ở mặt trước của Tivi. Xin lưu ý rằng mẫu máy và số sê-ri khác nhau:

  1. Tên mẫu máy
  2. Số sê-ri
  Ví dụ về tên mẫu máy và số sê-ri
  2. Trong cài đặt người dùng của Tivi

  Tùy chọn A - Android TV của Sony (phiên bản phần mềm 3.533 hoặc cũ hơn):

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa
  2. Chọn [Settings] > [TV] > [About] > [Device name] > [System information] (Cài đặt > Tivi > Thông tin > Tên thiết bị > Thông tin hệ thống)
  Màn hình Thông tin hệ thống

  Tùy chọn B - Android TV của Sony (phiên bản phần mềm 3.843 hoặc mới hơn):

  1. Nhấn nút Help (Trợ giúp) trên điều khiển từ xa
  2. Chọn [System information] (Thông tin hệ thống)
  Màn hình Thông tin hệ thống

  Tùy chọn C - Đối với mẫu không phải Android TV:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa
  2. Chọn [Help] (Trợ giúp) hoặc [Settings] (Cài đặt) > [Customer Support] (Hỗ trợ khách hàng), tên mẫu máy sẽ xuất hiện ở góc trên cùng bên phải của màn hình
  Màn hình Thông tin hệ thống - mẫu không phải Android TV

  LƯU Ý: Các bước có thể khác nhau tùy theo mẫu máy và phiên bản phần mềm.


  3. Thùng đựng gốc

  Trong trường hợp bạn không thể truy cập menu cài đặt của Tivi hoặc Tivi của bạn được treo tường, vì vậy bạn không thể xem được hình dán trên Tivi, bạn luôn có thể kiểm tra bao bì gốc hoặc hướng dẫn sử dụng.

  (1) Tên mẫu máy
  (2) Số sê-ri có 7 chữ số

  Hình dán trên thùng đựng


  Đầu phát Blu-ray Disc (BDP) và Hệ thống rạp hát tại nhà

  Sau đây là một số ví dụ về Đầu phát Blu-ray Disc và Hệ thống rạp hát tại nhà:

  1. Tên mẫu máy
  2. Số sê-ri
  Đầu phát Blu-ray Disc và Hệ thống rạp hát tại nhà