ID bài viết : 00139372 / Sửa lần cuối : 11/02/2021In

Sự khác nhau giữa đầu ra âm thanh CỐ ĐỊNH và THAY ĐỔI là gì?

  Cài đặt đầu ra âm thanh là FIXED (CỐ ĐỊNH) hoặc VARIABLE (THAY ĐỔI) sẽ thay đổi cách âm thanh được truyền qua giắc cắm AUDIO OUT (NGÕ RA ÂM THANH) của Tivi.

  • FIXED (CỐ ĐỊNH):Khi cài đặt này được chọn, âm thanh của Tivi qua giắc cắm AUDIO OUT (NGÕ RA ÂM THANH) không thay đổi khi sử dụng các nút âm lượng trên điều khiển từ xa của Tivi. Âm thanh được cố định ở một mức.
  • VARIABLE (THAY ĐỔI): Khi cài đặt này được chọn, âm thanh của Tivi qua giắc cắm AUDIO OUT (NGÕ RA ÂM THANH) sẽ thay đổi khi sử dụng các nút âm lượng trên điều khiển từ xa của Tivi. Âm thanh sẽ biến đổi dựa vào tín hiệu được gửi từ điều khiển từ xa của Tivi.

  Các bước thiết lập ngõ ra âm thanh trên mẫu Android TV™:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Audio output (Ngõ ra âm thanh) — Headphone/Audio out (Tai nghe/Ngõ ra âm thanh).
   • Chọn Sound (Âm thanh) — Headphone/Audio out (Tai nghe/Ngõ ra âm thanh).
  4. Chọn Audio out (Fixed) (Ngõ ra âm thanh (Cố định)) hoặc Audio out (Variable) (Ngõ ra âm thanh (Thay đổi)), sau đó chọn OK.

  LƯU Ý:

  • Ngắt kết nối tai nghe khỏi AUDIO OUT (NGÕ RA ÂM THANH) trước khi thay đổi cài đặt.
  • Quy trình có thể hơi khác tùy thuộc vào mẫu Tivi của bạn. Nếu cần có thông tin dành riêng cho mẫu máy, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn đi kèm với Tivi.