ID bài viết : 00091253 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Lỗi: Internet Access Failed. (Không truy cập được internet.)

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố có thể gây ra Lỗi: Internet Access Failed. (Không truy cập được internet.)

  LƯU Ý: Vì mỗi bước trong số những bước này là một giải pháp có thể khắc phục được sự cố, hãy kiểm tra trạng thái kết nối trên thiết bị sau khi hoàn thành từng bước.

  1. Đảm bảo modem và bộ định tuyến được kết nối với Internet bằng máy tính và xem các trang web khác nhau.

   LƯU Ý: Nếu máy tính hoặc các thiết bị có Internet khác không thể kết nối mạng, có thể sự cố xảy ra với dịch vụ Internet. Hãy liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) để được hỗ trợ thêm

  2. Nếu sử dụng kết nối Ethernet có dây, hãy thử kết nối cáp Ethernet với một cổng LAN khác trên bộ định tuyến.
  3. Nếu đang sử dụng một mạng không dây bảo mật, hãy đảm bảo rằng mã bảo mật được nhập đúng.

   LƯU Ý:

   • Khóa hoặc mã bảo mật dành cho mạng không dây có phân biệt chữ hoa chữ thường. Có nhiều cách khác nhau để chọn chữ in hoa hoặc số tùy theo sản phẩm của bạn.
   • Bạn có thể sử dụng máy tính để xác minh mã bảo mật.
   • Nếu không thể kiểm tra khóa hoặc mã bảo mật bằng các công cụ có sẵn, hãy liên hệ với ISP để được hỗ trợ thêm.
  4. Đảm bảo địa chỉ IP được hiển thị. Nếu địa chỉ IP không hiển thị, hãy thiết lập lại nguồn cho sản phẩm và thiết bị mạng của Sony -modem cáp và bộ định tuyến- bằng cách rút phích cắm dây điện trong 30 giây.
  5. Đảm bảo rằng sản phẩm đã được cài đặt bản cập nhật phần mềm hệ thống mới nhất.
  6. Nếu sự cố vẫn tồn tại, hãy thiết lập lại thiết bị về cài đặt gốc.

   LƯU Ý: Để biết chi tiết về cách khôi phục thiết bị về cài đặt gốc, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm Sony.

  Lỗi này có thể bắt nguồn từ các yếu tố khác như sau:

  • Dịch vụ Internet quay số không được hỗ trợ.
  • Kết nối proxy không được hỗ trợ.
  • Mạng yêu cầu đăng nhập để xác thực như mạng riêng ảo (VPN) hoặc PPoE không được hỗ trợ.
  • Cài đặt tường lửa của bộ định tuyến có thể cần được tắt, hãy liên hệ với ISP để được hỗ trợ thêm.