ID bài viết : 00239496 / Sửa lần cuối : 06/07/2023In

Tôi nên chọn phương pháp nào để kết nối Sound Bar với Tivi?

  Phương thức kết nối giữa Tivi và loa Sound Bar có thể khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy được kết nối. Các phương thức kết nối tối ưu được liệt kê theo thứ tự dưới đây:


  Kiểm tra cổng Tivi và loa Sound Bar

  Hình ảnh cổng kết nối Tivi

  Tivi

  1. NGÕ VÀO ARC CỦA HDMI (NGÕ VÀO eARC/ARC CỦA HDMI)
  2. NGÕ VÀO HDMI
  3. NGÕ RA ÂM THANH KỸ THUẬT SỐ QUANG HỌC
  4. NGÕ RA/Tai nghe ÂM THANH ANALOG


  Hình ảnh cổng kết nối loa Sound Bar

  Loa Sound Bar

  1. NGÕ VÀO HDMI
  2. NGÕ RA ARC CỦA HDMI (NGÕ RA eARC/ARC CỦA TIVI)
  3. NGÕ VÀO ÂM THANH KỸ THUẬT SỐ QUANG HỌC
  4. NGÕ VÀO ÂM THANH ANALOG

  Phương thức kết nối phù hợp với Tivi và loa Sound Bar  1. Nếu Tivi và loa Sound Bar có cổng HDMI tương thích ARC 16

  2. Nếu Tivi và loa Sound Bar có cổng Âm thanh kỹ thuật số quang học 37

  3. Nếu không thể áp dụng các phương thức kết nối trước đó (1 và 2)