ID bài viết : 00233030 / Sửa lần cuối : 06/07/2023In

Loa Sound Bar / Hệ thống rạp hát tại nhà

    Chọn loại Cáp.

    Chọn loại cáp để kết nối Tivi và loa Sound Bar.
    Các kết nối sẽ khác nhau tùy thuộc vào mẫu Tivi và Loa Sound Bar / Hệ thống rạp hát tại nhà của bạn. Kiểm tra các phương thức kết nối dưới đây và chọn phương thức phù hợp với Tivi và Loa Sound Bar / Hệ thống rạp hát tại nhà của bạn.

    Nếu bạn không biết nên chọn kết nối nào, hãy tham khảo bài viết Tôi nên thử phương pháp nào để kết nối Sound Bar với Tivi?.