ID bài viết : 00233102 / Sửa lần cuối : 06/07/2023In

Bảng điều khiển trò chơi


    Chọn loại cáp.

    Chọn loại cáp để kết nối Tivi và Bảng điều khiển trò chơi. Chất lượng video và âm thanh phát trực tuyến có thể được ghép nối tùy theo tính năng hoặc thông số kỹ thuật của từng loại cáp.
    Các loại cáp được sử dụng cũng tùy thuộc vào Bảng điều khiển trò chơi. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng Bảng điều khiển trò chơi của bạn.