ID bài viết : 00230721 / Sửa lần cuối : 14/04/2021In

Các phương thức kết nối loa subwoofer và loa thanh có được đặt thành không dây không?

     

     

    Quay lại Menu chính