ID bài viết : 00230889 / Sửa lần cuối : 14/04/2021In

Loa thanh có phát ra âm thanh sau khi bạn nâng âm lượng bằng chức năng điều khiển từ xa của loa Sound Bar không?

  • Phát ra âm thanh

   Sự cố xảy ra do cài đặt âm lượng thấp.
   Điều chỉnh âm lượng về mức độ mong muốn.

  • Không phát ra âm thanh

   

   

  Quay lại Menu chính