ID bài viết : 00159835 / Sửa lần cuối : 24/01/2019In

Không có âm thanh từ rạp hát tại nhà, bộ khuếch đại hoặc bộ thu AV. (Dòng X9350D/X94xxC/X93xxC)

  Để phát ra âm thanh Tivi từ các thiết bị âm thanh bằng giắc cắm Optical Digital Audio Out hoặc giắc cắm HDMI ARC, hãy đặt ClearAudio+Sound Restoration (DSEE) thành Off (Tắt) bằng các bước sau đây.

  LƯU Ý:

  • Các dòng X9350D/X94xxC/X93xxC hỗ trợ Âm thanh độ phân giải cao nhưng không thể phát ra Âm thanh độ phân giải cao từ giắc cắm Optical Digital Audio Out hoặc giắc cắm HDMI ARC.
  • Sẽ chỉ phát được Âm thanh độ phân giải cao qua loa tích hợp của Android TV.

  • Đặt ClearAudio+ thành Off (Tắt)
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Sound (Âm thanh) trong danh mục TV (Tivi).
   4. Chọn Sound (Âm thanh).
   5. Chọn ClearAudio+.
   6. Chọn Off (Tắt).

  • Đặt Hi-Res Up-Scaling (DSEE HX) thành Off (Tắt)
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Sound (Âm thanh) trong danh mục TV (Tivi).
   4. Chọn Sound (Âm thanh).
   5. Chọn Hi-Res Up-Scaling (DSEE HX).
   6. Chọn Off (Tắt).