ID bài viết : 00229254 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Loa soundbar không phát âm thanh Tivi hoặc không bật nguồn khi Tivi đã được bật

  Có thể chuyển chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) thành OFF (TẮT) trên Sound Bar.
  Để bật chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI), nhấn và giữ nút VOICE (GIỌNG NÓI) trên điều khiển từ xa trong 5 giây.

  LƯU Ý: Kiểm tra trạng thái của đèn báo USB như sau:

  • Khi chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) bật, đèn báo USB sẽ nháy 2 lần.
  • Khi chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) tắt, đèn báo USB sẽ nháy 1 lần. 

  Nếu các bước trên không hiệu quả, hãy thiết lập lại hệ thống của loa Sound Bar.

  • Đối với HT-S200F/SF200/SF201
   Nhấn và giữ đồng thời nút (nguồn) và nút - (giảm âm lượng) của Loa thanh trong vòng hơn 5 giây.
  • Đối với HT-S100F/SF150
   Nhấn và giữ đồng thời nút (nguồn), nút (chọn đầu vào) và nút (tăng âm lượng) của Loa thanh trong vòng hơn 5 giây.
    

  Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.