ID bài viết : 00230879 / Sửa lần cuối : 14/04/2021In

Loa subwoofer có phát ra âm thanh sau khi bạn kiểm ra các cài đặt của loa Sound Bar không?

  Kiểm tra 2 điều sau đây:

  • Tăng âm lượng bằng điều khiển từ xa của loa Sound Bar.
  • Nếu thiết bị của bạn có chế độ ban đêm, nhấn nút Night Mode (Chế độ ban đêm) trên điều khiển từ xa của loa Sound Bar và chuyển chế độ ban đêm thành OFF (TẮT).
  • Phát ra âm thanh

   Sự cố xảy ra do mức âm lượng thấp hoặc do cài đặt chế độ ban đêm.
   Điều chỉnh âm lượng về mức độ mong muốn.

  • Không phát ra âm thanh

   

   

  Quay lại Menu chính