ID bài viết : 00173670 / Sửa lần cuối : 21/06/2018In

Không có âm thanh BRAVIA Android TV từ Rạp hát tại nhà/Thiết bị thu AV.

  Hãy thực hiện bốn bước sau và kiểm tra xem sự cố có được khắc phục sau mỗi bước hay không.

  1. Sau khi kết nối Tivi với hệ thống âm thanh của bạn, khi xem chương trình Tivi hoặc nguồn đầu vào bất kỳ, hãy nhấn nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC) trên điều khiển từ xa của Tivi, sau đó chọn [Speakers] (Loa) → [Audio system] (Hệ thống âm thanh)
  2. Khởi động lại trên hệ thống Rạp hát tại nhà/Thiết bị thu AV.
   Sau khi tắt, hãy bật lại hệ thống Rạp hát tại nhà/Thiết bị thu AV và kiểm tra xem sự cố được có khắc phục hay không.
  3. Kết nối và ngắt kết nối cáp HDMI khỏi BRAVIA TV và loa Sound Bar/Thiết bị thu AV.
   Kiểm tra xem các cổng có nhãn ARC đã được kết nối với nhau bằng cáp HDMI chưa. Cổng HDMI được gắn nhãn ARC trên cả BRAVIA TV và hệ thống Rạp hát tại nhà/thiết bị thu AV.
  4. Tiến hành khởi động lại nguồn (thiết lập lại) trên BRAVIA TV, loa Sound Bar và thiết bị thu AV.

   QUAN TRỌNG: Trước khi tiến hành khởi động lại nguồn (thiết lập lại), hãy kiểm tra các hướng dẫn sau. Khi kết nối Ổ đĩa cứng USB ngoài (HDD) với BRAVIA TV, hãy rút cáp USB trước khi thực hiện thiết lập lại. Nếu đèn truy cập ổ đĩa cứng USB vẫn nhấp nháy, thì không được rút cáp cho đến khi đèn truy cập dừng nhấp nháy.

   Sau khi tắt hệ thống rạp hát tại nhà/thiết bị thu AV, hãy khởi động lại BRAVIA TV bằng một trong các phương pháp dưới đây.

   Làm thế nào để khởi động lại (đặt lại) Android TV?
   Cách thiết lập lại nguồn trên Tivi Sony.
    
  5. Đảm bảo phần mềm hệ thống BRAVIA TV được cập nhật lên phiên bản mới nhất.

   Cách Cập nhật firmware/phần mềm cho Android TV