ID bài viết : 00200525 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Sự khác biệt giữa chức năng liên kết bình thường và chức năng Liên kết bảo mật là gì?

    Liên kết thông thường dễ dàng kết nối với loa subwoofer hoặc loa âm thanh vòm, vì vậy bạn không thể xác định thiết bị nào cần liên kết khi đang có nhiều thiết bị âm thanh không dây.
    Tuy nhiên, bạn có thể xác định thiết bị nào cần lên kết bằng chức năng Liên kết bảo mật.