ID bài viết : 00197366 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Câu hỏi thường gặp về tính năng ARC (Audio Return Channel) của BRAVIA TV

  ARC là gì?
  Ảnh

  Hướng dẫn
  Ảnh

  Khắc phục sự cố
  Ảnh