ID bài viết : 00293271 / Sửa lần cuối : 25/07/2023In

Khi tôi kết nối Tivi với loa Sound bar hoặc Thiết bị thu AV qua HDMI trong khi chúng cũng được kết nối qua Bluetooth, thì không nghe được âm thanh Tivi.

    Sự cố này sẽ xảy ra nếu bạn sử dụng cả HDMIBluetooth để kết nối loa Sound bar hoặc Thiết bị thu AV với Tivi. Trong trường hợp này, hãy ngắt kết nối Bluetooth và chỉ sử dụng kết nối HDMI.

    Lưu ý: Nếu bạn muốn quay lại kết nối Bluetooth, hãy ngắt kết nối cáp HDMI rồi nhấn nút INPUT trên loa Sound bar hoặc Thiết bị thu AV.