ID bài viết : 00235603 / Sửa lần cuối : 06/07/2023In

Loa Sound Bar hoặc Hệ thống rạp hát tại nhà không bật (hoặc tắt) được, ngay cả khi Tivi đã bật (hoặc tắt).

Cách điều khiển loa Sound Bar hoặc Hệ thống rạp hát tại nhà bằng điều khiển từ xa của Tivi / Cách sử dụng chức năng Đồng bộ BRAVIA (HDMI CEC)

  LƯU Ý:

  • Bài viết này áp dụng cho loa Sound Bar/Hệ thống rạp hát tại nhà được trang bị cổng HDMI. Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm để xác định mẫu máy của bạn có được trang bị cổng HDMI hay không.
  • Chức năng tự động tắt nguồncó thể khả dụng trên thiết bị tương thích với HDMI do các công ty khác ngoài Sony sản xuất, tuy nhiên không được đảm bảo hiệu quả hoạt động.

  Tính năng Đồng bộ BRAVIA (HDMI CEC) cho phép bạn liên kết các chức năng nguồn điện (On/Off (Bật/Tắt)) của thiết bị tương thích (ví dụ như loa Sound Bar, Hệ thống rạp hát tại nhà) được kết nối với Tivi qua HDMI và bạn điều khiển thiết bị đó bằng điều khiển từ xa của Tivi. Làm theo các bước sau đây để thiết lập tính năng Đồng bộ BRAVIA (HDMI CEC).

  LƯU Ý: Để biết thêm chi tiết về tính năng Đồng bộ BRAVIA (HDMI CEC), hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp hoặc các hướng dẫn sử dụng khác đi kèm với sản phẩm của bạn.

  1. Bật chức năng Control for HDMI (BRAVIA Sync/HDMI CEC) (Điều khiển cho HDMI (Đồng bộ BRAVIA/HDMI CEC)) của Tivi.
   LƯU Ý: Quy trình này có thể khác nhau tùy theo Tivi. Dưới đây là ví dụ cho một số mẫu Android TV™. Để biết chính xác các bước dành cho Tivi của bạn, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp hoặc các hướng dẫn sử dụng khác đi kèm với Tivi.
   1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Watching TV (Tivi đang xem).
   4. Chọn External inputs (Ngõ vào bên ngoài).
   5. Chọn BRAVIA Sync settings (Cài đặt BRAVIA Sync) và đặt thành ON (BẬT).
  2. Trong cài đặt Control for HDMI (BRAVIA Sync/HDMI CEC) (Điều khiển cho HDMI (Đồng bộ BRAVIA/HDMI CEC)) của Tivi, nếu có cài đặt liên quan đến chức năng tự động tắt nguồn (ví dụ: Auto devices off (Tự động tắt thiết bị)) thì hãy đặt thành Automatic (Tự động) hoặc On (Bật).
   LƯU Ý: Tùy theo mẫu máy, cài đặttự động tắt nguồn có thể không khả dụng hoặc tên cài đặt có thể khác nhau.

  3. Bật chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) của loa Sound Bar/Hệ thống rạp hát tại nhà. 
   LƯU Ý: Sau đây là các ví dụ:
   • HT-X9000F/Z9F:
    1. Sử dụng điều khiển từ xa của loa Sound Bar, nhấn nút HOME.
    2. Chọn Setup (Thiết lập).
    3. Chọn Advanced Settings (Cài đặt nâng cao).
    4. Chọn HDMI Settings (Cài đặt HDMI).
    5. Chọn Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) và đặt thành On (Bật).
   • HT-S100F/S200F/X8500:
    1. Sử dụng điều khiển từ xa của loa Sound Bar, nhấn và giữ nút VOICE trong 5 giây.
    2. Đèn báo USB nhấp nháy hai lần cho biết chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) đang bật.
  4.  Trong mục cài đặt HDMI của loa Sound Bar/Hệ thống rạp hát tại nhà, nếu có cài đặt liên quan đến chức năng tự động tắt nguồn (ví dụ: Standby Linked to TV (Chế độ chờ liên kết với Tivi)) thì hãy đặt thành Auto (Tự động) hoặc On (Bật).
   LƯU Ý: Tùy theo mẫu máy, cài đặt tự động tắt nguồn có thể không khả dụng hoặc tên cài đặt có thể khác nhau.