ID bài viết : 00202576 / Sửa lần cuối : 10/10/2023In

Chế độ Netflix đã hiệu chỉnh là gì?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.

  Chế độ Netflix đã hiệu chỉnh trên Google TV™ hoặc Android TV™ cho phép bạn trải nghiệm chất lượng hình ảnh gần với tầm nhìn và ý định của nhà làm phim. Hãy làm theo các hướng dẫn bên dưới để bật hoặc tắt chế độ hiệu chỉnh Netflix:

  Đối với Google TV và Android TV ra mắt sau năm 2019 được liệt kê bên dưới:

  • Mẫu năm 2023: Dòng A95L, A80L, X95L, X90L, dòng XRM-A95L, XRM-A80L XRM-X95L, dòng XRM-X90L
  • Mẫu năm 2022: Dòng A95K, A90K, A80K, A75K, X95K, X90K, X91K, X92K (55-85), X90K, X92K (50), Z9K, dòng XRM-A95K, XRM-A90K, XRM-A80K, XRM-X95K, XRM-X90K, XRM-Z9K
  • Mẫu năm 2021: Dòng X95J, Z9J, X90J (50-75, 100), A90J, A80J, XRM-X95J, XRM-Z9J, XRM-X90J, XRM-A90J, XRM-A80J
  • Mẫu năm 2020: Dòng A9S, A8H, Z8H, X95H (55, 65, 75), X95H (49, 85), X90H, X91H, KM-X9000H
  • Mẫu năm 2019: Dòng Z9G, A9G, X95G
   1. Khởi chạy Netflix.
   2. Trên điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút Cài đặt nhanh (cờ lê hoặc bánh răng).
   3. Chọn Settings (Cài đặt).
   4. Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh).
   5. Chọn Picture (Hình ảnh).
   6. Cài đặt Netflix calibrated mode (Chế độ Netflix đã hiệu chỉnh) thành ON (BẬT) hoặc OFF (TẮT).
  Lưu ý:
  • Nếu Netflix calibrated mode (Chế độ Netflix đã hiệu chỉnh) được đặt thành ON (BẬT) thì các cài đặt Picture mode (Chế độ hình ảnh) sẽ chuyển sang màu xám.
  • Nếu bạn muốn chọn các cài đặt Picture mode (Chế độ hình ảnh) khác, hãy làm theo các bước 1 đến 6 ở trên để tắt Netflix calibrated mode (Chế độ Netflix đã hiệu chỉnh).

  Đối với các dòng A9F và Z9F (mẫu năm 2018):

  1. Khởi chạy Netflix.
  2. Nhấn nút ACTION MENU trên điều khiển từ xa đi kèm.
  3. Bước tiếp theo là tùy thuộc vào cách menu hiển thị trên màn hình.
   Hiện màn hình hiển thị
   1. Khi menu được hiển thị ở cuối màn hình (Cài đặt nhanh):
    1. Chọn Settings (Cài đặt).
    2. Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh).
    3. Chọn Picture (Hình ảnh).
    4. Cài đặt Netflix calibrated mode (Chế độ Netflix đã hiệu chỉnh) thành ON (BẬT) hoặc OFF (TẮT).
   2. Khi menu được hiển thị ở đầu màn hình (Menu thao tác)
    1. Chọn Picture adjustments (Điều chỉnh hình ảnh).
    2. Cài đặt Netflix calibrated mode (Chế độ Netflix đã hiệu chỉnh) thành ON (BẬT) hoặc OFF (TẮT).
  Lưu ý:
  • Nếu Netflix calibrated mode (Chế độ Netflix đã hiệu chỉnh) được đặt thành ON (BẬT) thì các cài đặt Picture mode (Chế độ hình ảnh) sẽ chuyển sang màu xám.
  • Nếu bạn muốn chọn các cài đặt Picture mode (Chế độ hình ảnh) khác, hãy làm theo các bước ở trên để tắt Netflix calibrated mode (Chế độ Netflix đã hiệu chỉnh).