ID bài viết : 00151053 / Sửa lần cuối : 16/02/2021In

Thông báo lỗi và mã lỗi Netflix

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Khi mã lỗi hoặc thông báo lỗi xuất hiện và bạn không thể xem Netflix, hãy làm theo các bước sau đây:

    1. Truy cập Trung tâm trợ giúp của Netflix, nhập mã lỗi hoặc thông báo lỗi và kiểm tra giải pháp.
    2. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn hoặc nếu bạn cần thông tin về mẫu máy cụ thể cho BRAVIA TV hoặc Đầu phát Blu-ray Disc của Sony, hãy kiểm tra như sau: