ID bài viết : 00235451 / Sửa lần cuối : 22/10/2020In

Cách truy cập Netflix.

  Bài viết này cung cấp thông tin về cơ chế hoạt động của ứng dụng Netflix và cách truy cập ứng dụng bằng thiết bị Internet video:

  Netflix là gì?

  Trước khi truy cập ứng dụng Netflix trên thiết bị, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại những thông tin dưới đây:

  Netflix có khả dụng tại nơi tôi sống không?

  Thông tin liên quan Tính khả dụng của dịch vụ truyền phát video Netflix.

  Tôi có cần đăng nhập hoặc liên kết với tài khoản Netflix của mình không?

  Trước khi xem video bằng ứng dụng Netflix, bạn phải đăng nhập hoặc liên kết thiết bị với tài khoản Netflix. Các bước thực hiện điều này sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại thiết bị được sử dụng và phiên bản Netflix mà thiết bị sử dụng