ID bài viết : 00235403 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Netflix quay về Trang chủ khi thử phát một bộ phim.

  QUAN TRỌNG: Nếu cần thêm thông tin về mẫu thiết bị cụ thể để thực hiện bất kỳ bước nào trong số này, hãy tham khảo hướng dẫn đi kèm Tivi.

  Thực hiện các bước sau đây nếu Netflix quay về Trang chủ khi thử phát một bộ phim:

  1. Đảm bảo thiết bị Internet video của bạn được kết nối bằng kết nối Internet tốc độ cao.

   LƯU Ý: Để xem nội dung Internet video, chúng tôi khuyên dùng tốc độ kết nối ít nhất là:

   • 2.5 Mbps cho nội dung độ nét chuẩn (SD)
   • 10 Mbps cho nội dung độ nét cao (HD)
   • Thông tin bổ sung về các yêu cầu truyền phát Netflix có tại đây.
  2. Đảm bảo bạn đã cài đặt firmware mới nhất. Bản cập nhật có sẵn từ menu Settings (Cài đặt) của thiết bị hoặc tải xuống từ trang web này bằng cách sử dụng máy tính.
  3. Bật tắt nguồn cho tất cả thiết bị mạng, chẳng hạn như modem và bộ định tuyến, bằng cách tắt nguồn trong 1 phút.
  4. Thực hiện Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet).
   LƯU Ý: Bước này không cần thiết trên Android TV
  5. Nếu kênh Internet Video khác vẫn hoạt động thì có thể là do vấn đề về liên kết giữa thiết bị của bạn và Netflix.
   Làm theo các bước sau đây để liên kết lại thiết bị của bạn với Netflix:
   1. Hủy liên kết tài khoản Netflix của bạn trên thiết bị Internet video.
    Chọn liên kết bên dưới phù hợp nhất với trường hợp của bạn:
   2. Liên kết thiết bị Internet video với tài khoản Netflix đang hoạt động.
   3. Truy cập kênh Netflix trên thiết bị Internet video của bạn.