ID bài viết : 00153017 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Tôi có thể phát lại video bằng đầu đĩa Blu-ray/ hệ thống âm thanh tại nhà qua Bluetooth không?

Tôi có thể phát lại video bằng đầu đĩa Blu-ray/ hệ thống âm thanh tại nhà qua Bluetooth không?

  Không, các tập tin video không thể phát lại qua Bluetooth. Đầu đĩa chỉ hỗ trợ phát lại qua Bluetooth với các tập tin nhạc hoặc audio.
  Để tham khảo, danh sách dưới đây có hỗ trợ các cấu hình Bluetooth (BT):

  Cấu hình BT:

  • A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)
  • AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
  LƯU Ý: Cấu hình được đề cập đến là một thiết lập chuẩn của dung lượng đối với cung lượng khác nhau của các sản phẩm BT.