ID bài viết : 00197849 / Sửa lần cuối : 06/07/2023In

Lỗi: 301 xuất hiện khi cố gắng truy cập vào kênh Netflix.

    Lỗi này sẽ xuất hiện khi cố gắng truy cập vào kênh Netflix mà không đăng ký hoặc kích hoạt thiết bị internet video. Để tránh lỗi này, hãy đảm bảo thiết lập thiết bị internet video đúng cách để xem kênh Netflix. .