ID bài viết : 00235439 / Sửa lần cuối : 20/12/2020In

Màn hình trống và tôi không thể truy cập ứng dụng Netflix

   Do mỗi bước là một giải pháp có thể hiệu quả, hãy kiểm tra xem ứng dụng Netflix có hoạt động không sau khi hoàn thành từng bước.

  1. Kiểm tra các dịch vụ phát trực tuyến khác để xác nhận kết nối internet đến thiết bị của bạn đang hoạt động.
  2. Đảm bảo thiết bị của bạn được kết nối với kết nối internet tốc độ cao đáp ứng hoặc vượt quá khuyến nghị của Netflix.
  3. Đặt lại tất cả thiết bị internet như modem/bộ định tuyến bằng cách tắt thiết bị rồi bật lại.
  4. Tháo dây nguồn của thiết bị rồi cắm lại.
  5. Kiểm tra và cài đặt mọi bản cập nhật có sẵn cho thiết bị.
  6. Nếu thiết bị đang sử dụng kết nối Wi-Fi với modem/bộ định tuyến, hãy thử kết nối trực tiếp với thiết bị của bạn bằng cáp Ethernet.
  7. Thực hiện khôi phục thiết bị về cài đặt gốc.

  Lưu ý: Thông tin tài khoản và các cấu hình người dùng khác có thể bị mất khi thực hiện khôi phục cài đặt gốc. 

  Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, bạn có thể cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet để đảm bảo kết nối và tốc độ internet phù hợp và/hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Netflix để đảm bảo quyền truy cập và thiết lập tài khoản phù hợp.