ID bài viết : 00205430 / Sửa lần cuối : 06/12/2019In

Không thể tìm thấy WPS trong các cài đặt mạng của Android TV™ sau khi cập nhật phần mềm.

  Sau khi cập nhật phần mềm, Android TV chạy hệ điều hành Android 8.0 sẽ không có cài đặt WPS phần Cài đặt mạng.
  Đối với các cài đặt mạng Wi-Fi, hãy thử chọn SSID của bộ định tuyến mạng LAN không dây trong danh sách dò tìm.

  LƯU Ý:

  • Trong bản cập nhật phần mềm trong tương lai, chức năng WPS cũng sẽ bị xóa trên các Android TV hiện đang hỗ trợ WPS.
  • Chức năng WPS cũng sẽ bị loại bỏ khỏi thiết bị Android bởi Google.

   


  *Google, Android và Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.