ID bài viết : 00182665 / Sửa lần cuối : 16/08/2017In

Thông báo chấm dứt dịch vụ mạng “vTuner” vào ngày 17 tháng 9 năm 2015

  2015-09-17

  Sony xin thông báo chấm dứt dịch vụ radio trực tuyến "vTuner" vào ngày 17 tháng 9 năm 2015 đối với các sản phẩm được liệt kê sau đây.

  Bất chấp những nỗ lực tốt nhất của Sony với nhà cung cấp dịch vụ để khởi động lại dịch vụ "vTuner" nhưng rất tiếc chúng tôi đã không thành công và đã đi đến quyết định chấm dứt dịch vụ này.       

  Chúng tôi chân thành  xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra cho quý khách hàng

  [Các dòng máy bị ảnh hưởng]
  • Đầu đĩa Blu-ray
  BDP-S790, BDP-S190, BDP-S390, BDP-S490, BDP-S590, BDP-S1100, BDP-S3100, BDP-S4100, BDP-S5100, BDP-S1200, BDP-S3200, BDP-S4200, BDP-S5200, BDP-S7200

  • Hệ thống rạp hát tại nhà
  BDV-E190, BDV-E290, BDV-E490, BDV-E690, BDV-N590, BDV-N890W, BDV-N990W, BDV-NF720, BDV-E2100, BDV-E3100, BDV-E4100, BDV-E6100, BDV-N7100W, BDV-N8100W, BDV-N9100W, BDV-N9100WL, BDV-N9900SH, BDV-N5200W, BDV-N7200W, BDV-N9200W, BDV-N9200WL

  • Thiết bị âm thanh Component
  STR-DN840, STR-DN1040, STR-DA5800ES, STR-DN1030, STR-DN1020

  • Dàn âm thanh Stereo
  CMT-G2BNIP, CMT-MX700Ni, CMT-MX750Ni, SA-NS310, SA-NS410, SA-NS510


  Ngày 28 tháng 5 năm 2015

  Các dịch vụ truyền tải radio trực tuyến “vTuner" đã bị ngừng hoạt độngcho các sản phẩm Âm thanh và Video được đề cập dưới đây.

  Chúng tôi hiện đang xem xét vấn đề này và sẽ thông báo cho quý khách trên trang này ngay khi chúng tôi có thông tin về việc đình chỉ.

  Chúng tôi thành thật xin lỗi về những bất tiện đã gây ra.

  [Các dòng máy bị ảnh hưởng]
  • Đầu đĩa Blu-ray                    
  BDP-S790, BDP-S190, BDP-S390, BDP-S490, BDP-S590, BDP-S1100, BDP-S3100, BDP-S4100, BDP-S5100, BDP-S1200, BDP-S3200, BDP-S4200, BDP-S5200, BDP-S7200      
                     
  • Hệ thống rạp hát tại nhà                   
  BDV-E190, BDV-E290, BDV-E490, BDV-E690, BDV-N590, BDV-N890W, BDV-N990W, BDV-NF720, BDV-E2100, BDV-E3100, BDV-E3200, BDV-E4100, BDV-E6100, BDV-N7100W, BDV-N8100W, BDV-N9100W, BDV-N9100WL, BDV-N9900SH, BDV-N5200W, BDV-N7200W, BDV-N9200W, BDV-N9200WL
                     
  • Thiết bị âm thanh Component                   
  STR-DN840, STR-DN1040, STR-DA5800ES, STR-DN1030, STR-DN1020   
              
  • Dàn âm thanh Stereo
  CMT-SBT300W, CMT-SBT300WB, CMT-G2BNIP, CMT-MX700Ni, CMT-MX750Ni, SA-NS310, SA-NS410, SA-NS510