Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các mẫu máy sau đây:

  • ILME-FX6V

Content Browser Mobile là một ứng dụng cho phép bạn điều khiển từ xa các chức năng sau đây bằng Bộ chuyển đổi không dây CBK-WA100 hoặc CBK-WA101 và một máy quay chuyên nghiệp tương thích với Wi-Fi của Sony:

  • Live Operation (Điều khiển trực tiếp)
  • Browse (Duyệt tìm)
  • Transfer (Truyền)
  • Storyboard (Bảng phân cảnh)
  • Planning Metadata (Lập kế hoạch siêu dữ liệu)
  • TC Link (Liên kết TC)
  • Device Settings (Cài đặt thiết bị)

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang trợ giúp tại https://helpguide.sony.net/promobile/cbm/v2/en/index.html

Nhấp vào nút thích hợp bên dưới để tải xuống ứng dụng Content Browser Mobile cho Android hoặc iOS.
Content Browser Mobile trên Google Play
Content Browser Mobile trên App Store