Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các mẫu máy sau đây:

 • ILME-FX6V

Giới thiệu về bản tải xuống này

Lợi ích và cải tiến

 • Khắc phục sự cố giá trị EI không được phản ánh chính xác trong khi phát lại ở chế độ Cine EI
 • Cải thiện độ ổn định tổng thể của máy ảnh

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Update_ILMEFX6V101.dmg

Phiên bản tập tin

 • 1.01

Dung lượng tập tin

 • 501.4 MB (501 424 514 byte)

Ngày phát hành

 • 25-03-2021

Chuẩn bị

Kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống

Làm theo các hướng dẫn bên dưới để kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống. Nếu phiên bản phần mềm hệ thống là Ver.1.00thì cần phải cập nhật.
LƯU Ý: Nếu màn hình cài đặt Date/Time (Ngày/Giờ) xuất hiện khi bạn bật máy ảnh, hãy đảm bảo đặt ngày và giờ thành các giá trị chính xác.

 1. Trên máy ảnh, chọn Menu → Maintenance (Bảo trì) → Version (Phiên bản).
 2. Phiên bản phần mềm hệ thống sẽ hiển thị như hình bên dưới.
  Phiên bản phần mềm hệ thống

Các yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành

Phiên bản mới nhất của bản cập nhật phần mềm hệ thống tương thích với các phiên bản Macintosh sau đây:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Phần cứng máy tính

Phiên bản mới nhất của bản cập nhật phần mềm hệ thống tương thích với phần cứng sau đây:

 • Máy Mac có bộ xử lý Intel (Máy Mac dùng vi xử lý Apple Silicon không được hỗ trợ)
 • Dung lượng ổ cứng: 600 MB trở lên
 • RAM: 600 MB trở lên

Phần cứng khác

 • Nguồn điện cho máy ảnh
  • Bộ chuyển đổi AC
 • Cáp USB-C kèm theo máy ảnh
  LƯU Ý: Chức năng cập nhật có thể không hoạt động đúng với những cáp USB khác.

Tải xuống và Cài đặt

Thông báo quan trọng

 • Vui lòng đóng tất cả phần mềm ứng dụng khác trước khi cập nhật phần mềm hệ thống.
 • Luôn kết nối bộ chuyển đổi AC đi kèm khi nâng cấp. Nếu cũng có lắp một bộ pin, quy trình nâng cấp sẽ tiếp tục nếu sau đó ngắt kết nối bộ chuyển đổi AC.
 • Tháo thẻ nhớ khỏi máy ảnh trước khi bắt đầu quy trình cập nhật.
 • Quá trình cập nhật phần mềm hệ thống sẽ mất khoảng 21 phút. Không để máy tính chuyển sang chế độ Ngủ trong thời gian này.
  Nếu máy tính chuyển sang chế độ Ngủ và quy trình cập nhật bị gián đoạn thì bạn cần bắt đầu lại toàn bộ quy trình cập nhật.
 • Không được mở About This System Software Updater (Giới thiệu về Trình cập nhật phần mềm hệ thống này) trong menu System Software Updater (Trình cập nhật phần mềm hệ thống) vì hành động này có thể khiến phần mềm Trình cập nhật bị lỗi.
 • Không kết nối máy ảnh với bất kỳ thiết bị nào khác ngoài máy tính của bạn.
 • Không kết nối máy ảnh với máy tính lúc này.
 • Đảm bảo máy tính của bạn được kết nối với Internet.

Cách tải xuống Sony Camera Driver:

 1. Truy cập trang tải xuống Sony Camera Driver.
 2. Nhấp vào nút Download (Tải xuống).
  LƯU Ý: Tập tin Camera_Driver_2102a.dmg sẽ bắt đầu được tải xuống.
 3. Hãy lưu tập tin vào màn hình desktop của máy tính (khuyến nghị).
  Kích thước tập tin:130KB (129 582 byte)
 4. Sau khi đọc xong thông báo miễn trừ trách nhiệm, hãy nhấp vào Download (Tải xuống).

Cách tải xuống Trình cập nhật:

 1. Sau khi đọc xong thông báo miễn trừ trách nhiệm, hãy nhấp vào Download (Tải xuống).
 2. Tập tin Update_ILMEFX6V101.dmg sẽ bắt đầu được tải xuống.
 3. Hãy lưu tập tin vào màn hình desktop của máy tính (khuyến nghị).
  Kích thước tập tin:501.4 MB (501 424 514 byte)

Bước 1: Cách cài đặt Sony Camera Driver

 1. Đóng tất cả chương trình đang chạy trên máy tính của bạn.
 2. Nhấp đúp vào tập tin Camera_Driver_2102a.dmg mà bạn đã tải xuống. Không kết nối máy ảnh vào thời điểm này.
  LƯU Ý: Nếu bạn đã kết nối máy ảnh với máy tính, hãy ngắt kết nối trước khi thực hiện quy trình này.
 3. Sony Camera Driver Installer (Trình cài đặt Sony Camera Driver) mở ra.
 4. Nhấp đúp vào biểu tượng SonyCameraDriver.pkg.
 5. Màn hình trình cài đặt xuất hiện. Tiến hành theo hướng dẫn. 
 6. Bạn được yêu cầu cho phép hệ thống bắt đầu cài đặt. Nhập mật khẩu cho tài khoản quản trị.

  LƯU Ý:
  • Nếu hệ điều hành hiển thị thông báo hộp thoại System Extension Blocked (Phần mở rộng hệ thống bị chặn) (thông báo thực tế sẽ khác nhau tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành), hãy nhấp vào nút Open Security Preferences (Mở tùy chọn bảo mật). Màn hình Security & Privacy (Bảo mật & Quyền riêng tư) macOS mở ra.
  • Nếu hệ điều hành không hiển thị thông báo hộp thoại System Extension Blocked (Phần mở rộng hệ thống bị chặn), hãy chuyển sang Bước 2: Khởi động Trình cập nhật.
 7. Trong màn hình Security & Privacy (Bảo mật & Quyền riêng tư), mở tab General (Thông tin chung) rồi nhấp vào biểu tượng chìa khóa. Khi được nhắc nhập mật khẩu, hãy nhập mật khẩu bạn đã sử dụng khi đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên và sau đó nhấp vào nút Unlock (Mở khóa).
 8. Nhấp vào nút Allow (Cho phép) để cho phép hệ thống bắt đầu tải phần mềm hệ thống từ Sony Imaging Products & Solutions Inc.
 9. Sau khi nhấp vào nút Allow (Cho phép), nếu bạn được yêu cầu khởi động lại, hãy khởi động lại máy tính và quay lại phần đầu của quy trình cập nhật.
 10. Nếu màn hình Security and Privacy (Bảo mật và Quyền riêng tư) vẫn hiển thị, hãy đóng cửa sổ lại.

Bước 2: Khởi động Trình cập nhật

 1. Nhấp đúp vào tập tin Update_ILMEFX6V101.dmg mà bạn đã tải xuống. Không kết nối máy ảnh vào thời điểm này.
 2. Update_ILMEFX6V101 mở ra.
 3. Nhấp đúp vào biểu tượng SystemSoftwareUpdate
 4. Thông báo sẽ nhắc bạn cho phép ứng dụng này thực hiện thay đổi. Nhập mật khẩu cho tài khoản quản trị.
 5. Trình cập nhật phần mềm hệ thống sẽ khởi động.

  LƯU Ý:
  • Nếu hệ thống chưa sẵn sàng để bắt đầu cập nhật, một thông báo lỗi sẽ xuất hiện. Thực hiện hành động thích hợp theo thông báo và sau đó nhấp đúp vào SystemSoftwareUpdater một lần nữa.
  • Nếu thông báo You need to restart your computer. (Bạn cần khởi động lại máy tính.) xuất hiện, hãy khởi động lại máy tính và sau đó nhấp đúp vào SystemSoftwareUpdater một lần nữa.
  • Nếu thông báo You need to install Sony Camera Driver (Bạn cần cài đặt Sony Camera Driver) xuất hiện, hãy thực hiện quy trình được mô tả trong Bước 1: Cách cài đặt Sony Camera Driver, sau đó nhấp đúp vào SystemSoftwareUpdater một lần nữa.
  • Nếu thông báo Check the Security & Privacy setting. (Kiểm tra cài đặt Bảo mật & Quyền riêng tư.) xuất hiện, hãy thực hiện các bước 7 và 8 trong mục Bước 1: Cách cài đặt Sony Camera Driver, sau đó khởi động lại máy và nhấp đúp vào SystemSoftwareUpdater một lần nữa.
 6. Bật máy ảnh và kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB đi kèm, USB Mode (Chế độ USB) sẽ xuất hiện trên màn hình LCD của máy ảnh.
 7. Nhấp vào Next (Kế tiếp). Số phiên bản hiện tại và số phiên bản đã cập nhật sẽ xuất hiện ở phía dưới bên trái màn hình.
  LƯU Ý: Nếu máy tính không tìm được thiết bị, thông báo Could not find the camera for this update (Không tìm thấy máy ảnh cho bản cập nhật này) sẽ hiển thị trên màn hình máy tính. Hãy thử làm như sau:
  • Ngắt kết nối cáp USB rồi kết nối lại.
  • Nếu máy tính có nhiều cổng USB, hãy thử với cổng USB khác.
   QUAN TRỌNG: Không được tắt máy ảnh hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi cập nhật.
 8. Sau khi xác nhận rằng phiên bản phần mềm hiện tại là 1.00, hãy nhấp vào Next (Kế tiếp). Nếu phiên bản phần mềm hệ thống hiện tại là 1.01, bạn không cần phải cập nhật. Trong trường hợp này, ngắt kết nối máy ảnh khỏi máy tính và nhấp vào Finish (Kết thúc), tắt máy ảnh, tháo bộ pin, lắp lại pin và bật lại máy ảnh.

  Cần cập nhật
  Trình cập nhật phần mềm hệ thống - Phiên bản hiện tại

  Không cần cập nhật
  Trình cập nhật phần mềm hệ thống - Phiên bản mới
 9. Máy ảnh sẽ được thiết lập lại tự động.

  LƯU Ý: Biểu tượng Loading (Đang tải) có thể không hiện ra tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành mà bạn đang sử dụng.
 10. Bắt đầu cập nhật. Sau khi tự động thiết lập lại, quy trình cập nhật sẽ bắt đầu và thanh tiến trình sẽ xuất hiện. Quy trình cập nhật sẽ mất khoảng 21 phút để hoàn tất.
  QUAN TRỌNG: Không được tắt máy ảnh hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi cập nhật.
 11. Khi cập nhật hoàn tất, máy ảnh sẽ tự động khởi động lại.
 12. Khi màn hình LCD xuất hiện lại, nhấp vào Finish (Kết thúc) và ngắt kết nối cáp USB.

  LƯU Ý: Sau khi khởi động lại, cảnh báo khôi phục dữ liệu đôi khi sẽ hiển thị. Điều này là bình thường. Hãy chờ cho đến khi cảnh báo biến mất.

Bước 3: Xác nhận phiên bản phần mềm hệ thống của thiết bị

 1. Trên máy ảnh, chọn Menu → Maintenance (Bảo trì) → Version (Phiên bản).
 2. Phiên bản phần mềm hệ thống sẽ hiển thị như hình bên dưới.
  Phiên bản phần mềm hệ thống đã cập nhật

Hỏi & Đáp

Quy trình cập nhật không hoàn tất

Nếu thấy màn hình đen từ 25 phút trở lên, hãy làm theo các bước dưới đây để khắc phục sự cố:

 1. Ngắt kết nối cáp USB khỏi máy tính.
 2. Tháo pin và bộ chuyển đổi AC ra khỏi máy ảnh, giữ nguyên trạng thái trong khoảng vài phút, sau đó lắp pin lại hoặc kết nối lại với bộ chuyển đổi AC.
 3. Khởi động lại máy tính.
 4. Bật máy ảnh và thực hiện lại quy trình cài đặt.