Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các mẫu máy sau đây:

 • ILME-FX6V

Giới thiệu về bản tải xuống này

Lợi ích và cải tiến

 • Khắc phục sự cố giá trị EI không được phản ánh chính xác trong khi phát lại ở chế độ Cine EI
 • Cải thiện độ ổn định tổng thể của máy ảnh

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • BODYDATA.DAT

Ngày phát hành

 • 25-03-2021

Chuẩn bị

Tài liệu này mô tả cách cập nhật phần mềm hệ thống ILME-FX6.  Trước tiên, dữ liệu cập nhật phiên bản được lưu vào thẻ SD loại SDXC hoặc thẻ nhớ CFexpress Type A, sau đó được cập nhật bằng cách sử dụng MENU.
LƯU Ý:

 • Thẻ nhớ CFexpress Type A được gọi là thẻ CFexpress trong tài liệu này.
 • Để biết chi tiết về thao tác MENU, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng.

Kiểm tra phiên bản hiện có

Hệ điều hành

Chọn Version (Phiên bản) →Version Number (Số phiên bản) trong menu Maintenance (Bảo trì) để hiển thị phiên bản của ILME-FX6.

Lưu ý về nâng cấp

 • Luôn kết nối bộ chuyển đổi AC đi kèm khi cập nhật. Nếu cũng có lắp một bộ pin, quá trình cập nhật sẽ tiếp tục nếu bộ chuyển đổi AC sau đó bị ngắt kết nối.
 • Ngắt kết nối các thiết bị đã kết nối (chẳng hạn như thiết bị USB, SDI, HDMI, micrô, phụ kiện cổng kết nối) và lấy bất kỳ phương tiện ghi nào không được sử dụng ra trong quá trình cập nhật.
 • Khi sử dụng thẻ SD, hãy đảm bảo rằng đó là thẻ nhớ SDXC hoặc CFexpress. Để biết chi tiết về thẻ SDXC hoặc thẻ CFexpress được hỗ trợ, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng.
 • Sừ dụng thẻ SDXC hoặc CFexpress đã được định dạng trong khe cắm thẻ nhớ bằng chức năng định dạng của thiết bị. Để biết chi tiết về chức năng định dạng, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng.

Lưu dữ liệu cập nhật phiên bản vào thẻ SDXC hoặc thẻ CFexpress

 1. Cắm thẻ SDXC hoặc CFexpress đã được định dạng vào máy tính.
 2. Tải xuống tập tin ZIP dữ liệu cập nhật phiên bản từ trang web tải xuống dữ liệu cập nhật phiên bản và lưu dữ liệu trên máy tính.
 3. Giải nén tập tin ZIP để truy xuất dữ liệu cập nhật phiên bản (đuôi tên tập tin .dat) và lưu dữ liệu trong thư mục gốc của thẻ SDXC hoặc thẻ CFexpress.

LƯU Ý: Không được đổi tên tập tin.

Cập nhật phiên bản phần mềm hệ thống

LƯU Ý: Không thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây trong khi cập nhật phần mềm hệ thống. Quá trình cập nhật phiên bản sẽ không hoàn tất và có thể khiến thiết bị hoạt động sai.

 • Tháo / lắp thẻ SDXC hoặc thẻ CFexpress
 • Tắt thiết bị

Để biết chi tiết về hoạt động của thiết bị, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng.

 1. Cắm thẻ SDXC hoặc CFexpress đã lưu dữ liệu cập nhật phiên bản vào khe B của thiết bị.
  LƯU Ý: Chỉ khe B mới nhận dạng được dữ liệu cập nhật phiên bản.
 2. Chọn Version (Phiên bản) → Version Up (Cập nhật phiên bản) trong menu Maintenance (Bảo trì) và chọn Execute (Thực hiện).
  LƯU Ý: Màn hình sẽ xuất hiện thông báo Please use the AC Adapter (Vui lòng sử dụng bộ chuyển đổi AC). Nếu không xác định được dữ liệu cập nhật phiên bản thì không thể chọn Version Up (Cập nhật phiên bản).
 3. Chọn Execute (Thực hiện) trên màn hình xác nhận cập nhật phiên bản.
  LƯU Ý: Màn hình xuất hiện thông báo Version Update VX.XXVY.YY (Cập nhật phiên bản VX.XX lên VY.YY) (X.XX:số phiên bản hiện có, Y.YY: số phiên bản mới nhất).

 4. Chọn Execute (Thực hiện) một lần nữa trên màn hình xác nhận cập nhật phiên bản. Quá trình cập nhật phiên bản bắt đầu. Khi bắt đầu cập nhật phiên bản, đèn báo truy cập sẽ nhấp nháy. Quá trình này mất khoảng 6 phút (thời gian sẽ thay đổi tùy thuộc vào sự kết hợp của các phiên bản cập nhật cũ và mới). Khi quá trình cập nhật phiên bản hoàn tất thành công, đèn báo truy cập ngừng nhấp nháy và thiết bị tự động khởi động lại.
  LƯU Ý: Nếu màn hình đen hiển thị trong 15 phút hoặc lâu hơn, hãy chuyển công tắc nguồn của thiết bị sang vị trí OFF (TẮT), rút phích cắm rồi cắm lại dây nguồn và chuyển công tắc nguồn sang vị trí ON (BẬT). Kiểm tra quy trình cập nhật phiên bản, sau đó thực hiện lại quy trình cập nhật từ bước 1. Nếu sự cố cập nhật phiên bản vẫn tiếp diễn và cập nhật không thành công, có thể có sự cố với thiết bị. Hãy liên hệ với đại diện dịch vụ của Sony.

 5. Kiểm tra xem phiên bản đã được cập nhật chưa (xem Kiểm tra phiên bản hiện có). Nếu phần mềm hệ thống chưa được cập nhật lên phiên bản mới nhất, hãy kiểm tra quy trình cập nhật phiên bản, sau đó thực hiện lại quy trình cập nhật từ bước 1.