Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các mẫu máy sau đây:

 • ILME-FX6V

Giới thiệu về bản tải xuống này

Lợi ích và cải tiến

 • Khắc phục sự cố giá trị EI không được phản ánh chính xác trong khi phát lại ở chế độ Cine EI
 • Cải thiện độ ổn định tổng thể của máy ảnh

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Update_ILMEFX6V101.exe

Phiên bản tập tin

 • 1.01

Dung lượng tập tin

 • 481 MB (505 392 496 byte)

Ngày phát hành

 • 25-03-2021

Chuẩn bị

Kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống

Làm theo các hướng dẫn bên dưới để kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống. Nếu phiên bản phần mềm hệ thống là V1.00thì không cần phải cập nhật.
LƯU Ý: Nếu màn hình cài đặt Date/Time (Ngày/Giờ) xuất hiện khi bạn bật máy ảnh, hãy đảm bảo đặt ngày và giờ thành các giá trị chính xác.

 1. Chọn Menu → Maintenance (Bảo trì) → Version (Phiên bản).
 2. Phiên bản phần mềm hệ thống sẽ hiển thị như hình bên dưới.
  Phiên bản phần mềm hệ thống

Các yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành

Phiên bản mới nhất của bản cập nhật phần mềm hệ thống tương thích với các phiên bản sau đây của Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Phần cứng máy tính

Bản cập nhật phần mềm hệ thống này cần phần cứng sau đây:

 • Dung lượng ổ cứng: 600 MB trở lên
 • RAM: 600 MB trở lên
  LƯU Ý: Vui lòng đóng tất cả phần mềm ứng dụng khác trước khi cập nhật phần mềm hệ thống.

Phần cứng khác

 • Nguồn điện cho máy ảnh
  • Bộ chuyển đổi AC
 • Cáp USB-C kèm theo máy ảnh
  LƯU Ý: Chức năng cập nhật có thể không hoạt động đúng với những cáp USB khác.

Tải xuống và Cài đặt

Thông báo quan trọng

 • Vui lòng đóng tất cả phần mềm ứng dụng khác trước khi cập nhật phần mềm hệ thống.
 • Luôn kết nối bộ chuyển đổi AC đi kèm khi nâng cấp. Nếu cũng có lắp một bộ pin, quy trình nâng cấp sẽ tiếp tục nếu sau đó ngắt kết nối bộ chuyển đổi AC.
 • Tháo thẻ nhớ khỏi máy ảnh trước khi bắt đầu quy trình cập nhật.
 • Quy trình cập nhật phần mềm hệ thống sẽ mất khoảng 24 phút. Không để máy tính chuyển sang chế độ Sleep (Ngủ) trong thời gian này.
  LƯU Ý: Nếu máy tính chuyển sang chế độ Sleep (Ngủ) và quá trình cập nhật bị gián đoạn thì bạn cần bắt đầu lại toàn bộ quá trình cập nhật.
 • Không được mở About This System Software Updater (Giới thiệu về Trình cập nhật phần mềm hệ thống này) trong menu System Software Updater (Trình cập nhật phần mềm hệ thống) vì hành động này có thể khiến phần mềm Trình cập nhật bị lỗi.
 • Không kết nối máy ảnh với các thiết bị khác ngoài máy tính của bạn.
 • Không kết nối máy ảnh với máy tính lúc này.
 • Đảm bảo máy tính của bạn được kết nối với Internet.

Cách tải xuống Trình cập nhật:

 1. Nhấp vào nút Download (Tải xuống) ở trên.
 2. Sau khi đọc xong thông báo miễn trừ trách nhiệm, hãy nhấp vào Download (Tải xuống).
 3. Tập tin Update_ILMEFX6V101.exe sẽ bắt đầu được tải xuống.
  Kích thước tập tin: 481 MB (505 392 496 byte)
 4. Hãy lưu tập tin vào màn hình desktop của máy tính (khuyến nghị).
  LƯU Ý Với các cài đặt tiêu chuẩn của Microsoft Edge, tập tin cập nhật sẽ được lưu trong thư mục Downloads (Tải xuống) của bạn. Nhấp vào ô Desktop từ màn hình Start (Bắt đầu) rồi tìm tập tin đã tải xuống trong thư mục Downloads (Tải xuống) bằng cách sử dụng Explorer.

Bước 1: Khởi động Trình cập nhật

 1. Đóng tất cả chương trình đang chạy trên máy tính của bạn.
 2. Nhấp đúp vào tập tin Update_ILMEFX6V101.exe mà bạn đã tải xuống. Không kết nối máy ảnh với máy tính lúc này.
 3. System Software Updater (Trình cập nhật phần mềm hệ thống) sẽ khởi động.
 4. Bật máy ảnh và kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB đi kèm. Khi bạn thực hiện thao tác này, USB Mode (Chế độ USB) sẽ xuất hiện trên màn hình LCD của máy ảnh.
 5. Nhấp vào Next (Kế tiếp). Số phiên bản hiện tại và số phiên bản đã cập nhật sẽ xuất hiện ở phía dưới bên trái màn hình.
  LƯU Ý: Nếu máy tính không tìm được thiết bị, thông báo Could not find the camera for this update (Không tìm thấy máy ảnh cho bản cập nhật này) sẽ hiển thị trên màn hình máy tính. Hãy thử làm như sau:
  • Ngắt kết nối cáp USB rồi kết nối lại.
  • Nếu máy tính có nhiều cổng USB, hãy thử với cổng USB khác.
  QUAN TRỌNG: Không được tắt máy ảnh hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi cập nhật.
 6. Sau khi xác nhận rằng phiên bản phần mềm hiện tại là 1.00, hãy nhấp vào Next (Kế tiếp). Nếu phiên bản phần mềm hệ thống hiện tại là Ver.1.01, bạn không cần phải cập nhật. Trong trường hợp này, ngắt kết nối máy ảnh khỏi máy tính và nhấp vào Finish (Kết thúc), tắt máy ảnh, tháo bộ chuyển đổi AC, lắp lại pin và bật lại máy ảnh.

  Cần cập nhật
  Trình cập nhật phần mềm hệ thống - Phiên bản hiện tại

  Không cần cập nhật
  Trình cập nhật phần mềm hệ thống - Phiên bản mới
 7. Máy ảnh sẽ được thiết lập lại tự động.
 8. Bắt đầu cập nhật. Sau khi tự động thiết lập lại, quy trình cập nhật sẽ bắt đầu và thanh tiến trình sẽ xuất hiện. Quy trình cập nhật sẽ mất khoảng 11 phút để hoàn tất.
  QUAN TRỌNG: Không được tắt máy ảnh hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi cập nhật.
 9. Khi cập nhật hoàn tất, máy ảnh sẽ tự động khởi động lại. Khi màn hình LCD xuất hiện lại, nhấp vào Finish (Kết thúc) và ngắt kết nối cáp USB.

  LƯU Ý: Sau khi khởi động lại, cảnh báo khôi phục dữ liệu đôi khi sẽ hiển thị. Điều này là bình thường. Hãy chờ cho đến khi cảnh báo biến mất.

Bước 2: Xác nhận phiên bản phần mềm hệ thống của thiết bị

 1. Trên máy ảnh, chọn Menu→ Maintenance (Bảo trì) →Version (Phiên bản).
 2. Phiên bản phần mềm hệ thống sẽ hiển thị như hình bên dưới.
  Phiên bản phần mềm hệ thống hiện tại

Hỏi & Đáp

Quy trình cập nhật không hoàn tất

Nếu thấy màn hình đen từ 11 phút trở lên, hãy làm theo các bước dưới đây để khắc phục sự cố:

 1. Ngắt kết nối cáp USB khỏi máy tính.
 2. Tháo pin và bộ chuyển đổi AC ra khỏi máy ảnh, giữ nguyên trạng thái trong khoảng vài phút, sau đó lắp pin lại hoặc kết nối lại với bộ chuyển đổi AC.
 3. Khởi động lại máy tính.
 4. Bật máy ảnh và thực hiện lại quy trình cài đặt.