Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các mẫu máy sau đây:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-ZX507

Giới thiệu về bản tải xuống này

Lợi ích và cải tiến

 • Cung cấp Bản cập nhật bảo mật (Mức độ bảo mật hiển thị trong menu Settings (Cài đặt) sẽ tính từ tháng 03/2021)

QUAN TRỌNG:

 • Bạn sẽ cần cập nhật cả phần mềm Music Center for PC và firmware thiết bị Walkman lên phiên bản mới nhất để cải thiện tính ổn định của kết nối. Nếu phần mềm Music Center for PC hoặc firmware máy nghe nhạc Walkman® không được cập nhật lên phiên bản mới nhất thì có khả năng là phần mềm Music Center for PC và máy nghe nhạc Walkman sẽ không thể kết nối đúng cách với nhau.
 • Phải cài đặt đúng ngày giờ trên máy nghe nhạc Walkman, nếu không, thông báo cập nhật sẽ không thể xuất hiện. Nếu không đúng, hãy thiết lập ngày giờ theo cách thủ công.

Các lợi ích và điểm cải tiến trước đây

Xem các lợi ích và điểm cải tiến trước đây

Thông tin tập tin

Phiên bản tập tin

 • Phiên bản 4.02.00

Ngày phát hành

 • 18-03-2021

Chuẩn bị

Kiểm tra phiên bản firmware

Nếu máy nghe nhạc Walkman của bạn đã được cập nhật lên phiên bản phần mềm 4.02.00thì bạn không cần cập nhật.

 1. Vuốt màn hình Home lên trên.
 2. Chạm vào SettingsSystemAbout device (Cài đặt > Hệ thống > Thông tin điện thoại).
 3. Tên mẫu máy và phiên bản phần mềm lần lượt xuất hiện trong Model & hardware (Mẫu máy & phần cứng) và Build number (Số bản dựng).

Trước khi nâng cấp

 • Đảm bảo đã kết nối với mạng trong khi cập nhật.
 • Sau khi cập nhật, firmware không thể trở về phiên bản trước đó.
 • Sau khi cập nhật, cài đặt Wireless playback quality (Chất lượng phát lại qua mạng không dây) trong chức năng Bluetooth có thể sẽ được khôi phục về giá trị mặc định (LDAC-Connection pref).
 • Màn hình Permissions (Quyền truy cập) có thể hiển thị sau khi cập nhật. Nếu điều này xảy ra, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
 • Chuyển tất cả dữ liệu từ Walkman vào máy tính vì dữ liệu còn lại trên Walkman có thể sẽ mất sau khi cập nhật.
 • Chúng tôi không đảm bảo dữ liệu và nhạc của bạn sẽ không bị ảnh hưởng hoặc bị xóa khi thực hiện việc cập nhật này.
 • Khi cập nhật, Walkman cần có bộ nhớ trống khoảng 2 GB. Vui lòng kiểm tra để đảm bảo thiết bị có đủ dung lượng trống.
 • Nếu không có đủ dung lượng trống trong bộ nhớ flash tích hợp, hãy chuyển tất cả dữ liệu không cần thiết trở vào máy tính để làm tăng dung lượng trống.
 • Đảm bảo máy nghe nhạc Walkman ở trạng thái sạc và còn hơn 60% pin.
 • Khi cài đặt tập tin này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập với tư cách Quản trị viên hoặc với tư cách người dùng có quyền quản trị viên.
 • Chi phí liên lạc sẽ do người dùng chịu.

Thông báo quan trọng

Dành cho khách hàng sử dụng Music Center for PC:

 • Để cải thiện tính ổn định của kết nối, vui lòng cập nhật cả Music Center for PC và phần mềm của thiết bị Walkman lên phiên bản mới nhất.
 • Nếu Music Center for PC và phần mềm của thiết bị Walkman không được cập nhật lên phiên bản mới nhất, thiết bị Walkman của bạn có thể không kết nối được với Music Center for PC.

Nếu ngày và giờ trên Walkman không được thiết lập đúng, thông báo cập nhật có thể không xuất hiện. Vui lòng kiểm tra để đảm bảo ngày và giờ đã được thiết lập đúng. Nếu không đúng, hãy thiết lập ngày giờ theo cách thủ công.

Cách thiết lập ngày và giờ

 1. Vuốt màn hình Home lên trên.
 2. Chạm vào biểu tượng Clock (Đồng hồ) để hiển thị ngày và giờ hiện tại.
  LƯU Ý: Nếu ngày và giờ là đúng thì máy nghe nhạc Walkman sẽ hiển thị thông báo cập nhật. Nếu ngày và giờ không đúng, hãy thiết lập ngày và giờ đúng theo quy trình sau đây.
 3. Chạm vào (nút Home trên Thanh điều hướng) ở phía dưới cùng của màn hình để quay lại màn hình Home.
 4. Vuốt màn hình Home lên trên.
 5. Chạm vào các mục menu theo thứ tự sau đây: SettingsSystemDate & time (Cài đặt - Hệ thống - Ngày & giờ).
 6. Nếu Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) đang bật, hãy nhấp vào Automatic date & time (Ngày & giờ tự động). Các tùy chọn Set date (Đặt ngày) và Set time (Đặt giờ) sẽ được hiển thị bên dưới Automatic date & time (Ngày & giờ tự động).
 7. Chạm vào Set date (Đặt ngày) và đặt đúng ngày. Sau đó, chạm vào OK để quay lại màn hình Date & time (Ngày & giờ).
 8. Chạm vào Set time (Đặt giờ) và đặt đúng thời gian. Sau đó, chạm vào OK để quay lại màn hình Date & time (Ngày & giờ).
 9. Đặt Automatic date & time (Ngày & giờ tự động) thành On (Bật).

Tải xuống và Cài đặt

Bạn có thể nâng cấp bằng một trong các phương pháp sau đây:

 • Cập nhật qua Wi-Fi (mạng LAN không dây)
 • Cập nhật bằng cách sử dụng Music Center for PC

Bước 1: Cài đặt bản cập nhật

(1) Cập nhật qua Wi-Fi (mạng LAN không dây)

Bằng cách kết nối Internet qua Wi-Fi, bạn có thể tải xuống phần mềm mới nhất để cập nhật Walkman của bạn. Khi phần mềm mới được phát hành, thông báo cập nhật sẽ được hiển thị khi Walkman được kết nối với Wi-Fi.

 1. Kết nối máy nghe nhạc Walkman với nguồn điện.
 2. Bật chức năng Wi-Fi để kết nối máy nghe nhạc Walkman và Internet.
 3. Vuốt màn hình Home lên trên.
 4. Chạm vào SettingsSystemAdvancedSystem updates (Cài đặt > Hệ thống > Nâng cao > Bản cập nhật phần mềm).
 5. Đọc kỹ thông báo và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để tiến hành cập nhật.

LƯU Ý: Khi bạn cố gắng cập nhật phần mềm, bạn có thể được yêu cầu cho phép truy cập vào bộ nhớ. Nếu có, vui lòng cấp quyền truy cập bộ lưu trữ.

(2) Cập nhật bằng cách sử dụng Music Center for PC

Music Center for PC là một ứng dụng PC để quản lý nội dung có thể được sử dụng với Walkman. Khi khởi động, Music Center for PC kết nối với máy chủ cập nhật qua Internet và tự động kiểm tra thông tin cập nhật của Walkman.

 1. Tắt chức năng Wi-Fi để ngắt kết nối Walkman khỏi Internet.
 2. Khởi động Music Center for PC trên PC.
 3. Kết nối Walkman với PC.
 4. Hộp thoại Use USB for (Sử dụng USB để) sẽ được hiển thị trên màn hình Walkman. Chạm vào File Transfer (Truyền tập tin) trong hộp thoại Use USB for (Sử dụng USB để), sau đó chạm vào OK.
 5. Thông báo cập nhật sẽ được hiển thị trên màn hình PC. Đọc kỹ thông báo và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để tiến hành cập nhật.

LƯU Ý: Nếu cần, hãy bật chức năng Wi-Fi để kết nối Walkman với Internet.

Bước 2: Kiểm tra để chắc chắn rằng đã cập nhật thành công

Sau khi cập nhật, hãy xác nhận phiên bản mới đã được cài đặt thành công bằng cách làm theo các bước sau đây:

 1. Vuốt màn hình Home của máy nghe nhạc Walkman lên trên.
 2. Chạm vào SettingsSystemAbout device (Cài đặt > Hệ thống > Thông tin điện thoại). Phiên bản phần mềm được hiển thị trong Build number (Số bản dựng).
 3. Nếu Build number (Số bản dựng) là 4.02.00thì quá trình cập nhật đã thành công.