ID bài viết : 00200147 / Sửa lần cuối : 21/08/2018

Cách đặt báo thức Radio đồng hồ

Thông tin báo thức Radio đồng hồ của tôi đã được thiết lập lại.

  Hãy làm theo các bước sau đây để đặt báo thức:

  Âm thanh báo thức có thể được chọn từ RADIO (radio) hoặc BUZZ (chuông báo).

  Trước khi đặt báo thức:

  • Hãy đảm bảo bạn đã thiết lập ngày và giờ đồng hồ.
   Tham khảo cách thiết lập đồng hồ ở dưới.
   Cách thiết lập ngày giờ Radio đồng hồ
  • Để đặt báo thức radio, đầu tiên hãy chỉnh đến một kênh và điều chỉnh âm lượng.

  Để đặt báo thức

  1. Đặt ALARM MODE (CHẾ ĐỘ BÁO THỨC) thành âm thanh báo thức mong muốn (RADIO hay BUZZ (CHUÔNG BÁO)).
   Ảnh
   Thời gian báo thức xuất hiện trong một vài giây, sau đó Màn hìnhsẽ xuất hiện trên màn hình. (Thời gian sẽ không xuất hiện khi công tắc được đặt là OFF (TẮT).)
   TẮT
  2. Nhấn SET ALARM TIME (ĐẶT THỜI GIAN BÁO THỨC) + hoặc - liên tục để đặt thời gian bạn muốn trong khi thời gian báo thức xuất hiện trên màn hình.
   Báo thức
   Trong khi đặt thời gian báo thức, báo thứcnhấp nháy trên màn hình.
   Khi thao tác thiết lập thời gian báo thức hoàn thành, màn hình đồng hồ xuất hiện trở lại sau vài giây và Báo thức thay đổi từ nhấp nháy thành sáng hoàn toàn.
   Vào thời gian đã đặt, radio sẽ bật, hoặc chuông báo sẽ kêu với âm lượng tăng dần. (báo thứcnhấp nháy trên màn hình.)

   QUAN TRỌNG: Thông tin ngày, giờ và báo thức hiện tại sẽ bị xóa nếu bạn rút phích cắm AC ra khỏi ổ điện trên tường khi thay pin (CR2032). Vui lòng kết nối dây nguồn AC Radio đồng hồ vào ổ điện trên tường khi bạn thay pin.