ID bài viết : 00170709 / Sửa lần cuối : 02/04/2020

Tôi không thể ghép nối tai nghe hoặc loa Bluetooth với máy tính hoặc không có âm thanh kể cả khi ghép nối Bluetooth thành công.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Theo thiết lập máy tính của bạn (hệ điều hành, cấu hình loa, v.v.), các quy trình mà bạn phải thực hiện để ghép nối thành công tai nghe hoặc loa với máy tính của bạn - và nghe âm thanh qua các thiết bị này có thể khác nhau.

  Làm theo các bước chuẩn bị sau đây để kiểm tra xem sự cố có được khắc phục hay không

  1. Đảm bảo máy tính có mô-đun Bluetooth hỗ trợ cấu hình Bluetooth A2DP (Cấu hình phân phối âm thanh nâng cao).
  2. Hệ điều hành đã bao gồm các trình điều khiển cần có để kết nối thiết bị của bạn với máy tính.
   • Nếu máy tính của bạn yêu cầu một trình điều khiển Bluetooth, hãy liên hệ với nhà sản xuất máy tính của bạn.
   • Nếu bạn đang sử dụng máy tính VAIO thì bạn có thể tìm thấy các trình điều khiển Bluetooth trên trang hỗ trợ của Sony. Các bản tải xuống có sẵn trên trang hỗ trợ mẫu máy của bạn.
  3. Đảm bảo bạn đã cài đặt firmware mới nhất.
   Bạn có thể tìm thấy phiên bản firmware mới nhất trong mục tải xuống của sản phẩm hoặc liên tục cập nhật các bản phát hành firmware trong tương lai bằng cách tải xuống ứng dụng di động Support By Sony và đăng ký sản phẩm của bạn vào ứng dụng.
  4. Thiết lập lại Tai nghe hoặc Loa Bluetooth của bạn.
   Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn về cách thiết lập lại sản phẩm trong Hướng dẫn trợ giúp.
  5. Sử dụng sản phẩm âm thanh gần máy tính.
  6. Tăng mức âm lượng trên máy tính.

  Ghép nối tai nghe hoặc loa của bạn với máy tính

  Chọn hệ điều hành của bạn trong danh sách dưới đây để biết các bước ghép nối thiết bị của bạn với máy tính.

  Microsoft Windows 10


  Microsoft Windows 8.1 hoặc 8


  Microsoft Windows 7


  Hệ điều hành macOS / OS X của Apple

  Lưu ý: Nếu bạn vẫn không thể ghép nối thiết bị với máy tính hoặc không nghe thấy âm thanh, hãy thử ghép nối Tai nghe hoặc Loa với một thiết bị Bluetooth khác, ví dụ như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng có hỗ trợ cấu hình A2DP.