Thông tin này dành cho các mẫu máy sau đây:

 • UDA-1
 • SRS-X9
 • SRS-X88
 • SRS-X99
 • SRS-HG1
 • SRS-ZR7
 • MAP-S1
 • MDR-1ADAC
 • PHA-2A
 • PHA-2
 • PHA-3
 • PHA-1
 • PHA-1A
 • CMT-SX7
 • CMT-SX7B
 • CAS-1
 • RSX-GS9
 • TA-ZH1ES
 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47
 • NW-ZX300
 • NW-WM1A
 • NW-WM1Z
 • NW-A55
 • NW-A55HN
 • NW-A56HN
 • NW-A57
 • DMP-Z1

Thông tin bản tải xuống này

Các lợi ích và điểm cải tiến

 • Tương thích với macOS 10.12

Tôi có cần tải xuống không? Hi-Res Audio Player là một phần mềm phát nhạc cho phép bạn thưởng thức các tập tin âm thanh chất lượng cao như các tập tin DSD. Các tính năng của phần mềm

 • Phát các nguồn âm thanh độ phân giải cao bằng tao tác đơn giản
 • Chức năng danh sách nhạc
 • Phát một danh sách các tập tin âm thanh chất lượng cao và nhiều hơn nữa

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Hi-ResAudioPlayer_1.2.6.pkg

Phiên bản tập tin

 • Phiên bản 1.2.6

Ngày phát hành

 • 17-01-2017

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành

Hi-Res Audio Player tương thích với các phiên bản Macintosh sau đây:

 • Mac OS X 10.6, 10.7, OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS 10.12
  Lưu ý: Hỗ trợ các mẫu máy sử dụng CPU Intel, 64 bit (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12) và 32 bit (10.6, 10.7)
  Lưu ý: Chúng tôi không đảm bảo phần mềm hoạt động trên tất cả máy tính ngay cả khi chúng đáp ứng các yêu cầu hệ thống ở trên
  Lưu ý: Mẫu máy TA-ZH1ES không hỗ trợ Mac OS X 10.6

Các hệ thống sau đây không được hỗ trợ:

 • Hệ điều hành hoặc máy tính do người dùng tự xây dựng
 • Hệ điều hành được nâng cấp
 • Môi trường multi-boot (khởi động vào nhiều hệ điều hành khác nhau)
 • Môi trường multi-monitor (đa màn hình)

Phần cứng máy tính

Hi-Res Audio Player tương thích với phần cứng sau đây:

 • Độ phân giải màn hình: 1.024 x 768 pixel trở lên

Tải xuống

Cách tải xuống Hi-Res Audio Player:

 1. Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập bằng tài khoản người dùng có quyền quản trị
 2. Đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện
 3. Tải tập tin xuống máy tính

Cài đặt

Sau khi tải tập tin xuống thành công, bạn đã sẵn sàng cài đặt Hi-Res Audio Player.

 1. Thoát tất cả phần mềm đang chạy trên máy tính của bạn
 2. Nhấp đúp vào tập tin cài đặt "Hi-ResAudioPlayer_1.2.6.pkg" được lưu trong máy tính của bạn. Gói cài đặt sẽ được mở
 3. Màn hình cài đặt Welcome to the Hi-Res Audio Player (Chào mừng đến với Hi-Res Audio Player) xuất hiện. Nhấp [Continue] (Tiếp tục)
 4. Màn hình Software License Agreement (Thỏa thuận cấp phép phần mềm) xuất hiện. Sau khi xác nhận bản thỏa thuận, nhấp [Continue] (Tiếp tục)
 5. Khi chấp nhận bản thỏa thuận, nhấp [Agree] (Đồng ý)
 6. Màn hình Select a Destination (Chọn vị trí cài đặt) xuất hiện. Chọn một ổ đĩa và nhấp [Continue] (Tiếp tục)
 7. Xác định loại cài đặt. Đối với loại cài đặt chuẩn, ổ đĩa trong sẽ được chọn tự động. Nếu bạn muốn cài đặt vào ổ đĩa khác, nhấp [Change install location...] (Đổi vị trí cài đặt...). Sau khi chọn vị trí, nhấp [Install] (Cài đặt)
 8. Màn hình Installing Hi-Res Audio Player (Cài đặt Hi-Res Audio Player) hiển thị và quá trình cài đặt bắt đầu
 9. Khi được yêu cầu mật khẩu đăng nhập, hãy nhập mật khẩu của bạn và nhấp [Install Software] (Cài đặt phần mềm)
 10. Sau khi cài đặt xong, màn hình The installation was completed successfully (Quá trình cài đặt đã hoàn tất) sẽ xuất hiện. Nhấp [Close] (Đóng) để thoát chương trình cài đặt

Sau khi cập nhật

Để khởi động Hi-Res Audio Player, nhấp vào biểu tượng [Hi-Res Audio Player] trong thư mục Ứng dụng.

Lưu ý: Nếu màn hình Hi-Res Audio Player không hiển thị, hãy nhấp vào biểu tượng dưới thanh tác vụ (Dock).

Hỏi & Đáp

 • Không thể cài đặt Hi-Res Audio Player.
  • Hãy đảm bảo Hi-Res Audio Player tương thích với hệ điều hành của bạn. Kiểm tra các yêu cầu hệ thống và cài đặt Hi-Res Audio Player trên máy tính có hệ điều hành tương thích.
  • Hãy đảm bảo có đủ bộ nhớ trống trong ổ đĩa cứng của máy tính. Nếu không, hãy xóa những tập tin không cần thiết trên máy tính.
 • Hi-Res Audio Player không khởi động. Hoặc, cửa sổ Hi-Res Audio Player không hiển thị đúng.
  • Máy tính của bạn có thể không hoạt động bình thường. Hãy chạy một phần mềm khác để kiểm tra xem máy tính có hoạt động bình thường không.
  • Máy tính của bạn có thể không hoạt động bình thường. Hãy khởi động lại máy tính.
  • Hi-Res Audio Player có thể không được cài đặt đúng. Hãy gỡ cài đặt Hi-Res Audio Player rồi cài đặt lại.