ID bài viết : 00159673 / Sửa lần cuối : 26/07/2021

Tôi có thể sử dụng tai nghe Bluetooth, loa thông thường và loa sound bar với Android TV™ hoặc Google TV™ không?

  Điều này tùy thuộc vào mẫu Tivi và thiết bị Bluetooth.
  Đối với các mẫu Tivi có thể kết nối được với thiết bị Bluetooth qua tính năng Bluetooth, hãy tham khảo phần sau đây.

  Các mẫu Tivi áp dụng
  Các thiết bị Bluetooth áp dụng


  Các mẫu Tivi áp dụng

  Chỉ có thể sử dụng tai nghe Bluetooth và loa sound bar với các mẫu Tivi sau đây. Đảm bảo rằng mẫu Tivi của bạn có trong danh sách.

  Mẫu năm 2021

  • Dòng Z9J
  • Dòng A90J
  • Dòng A80J
  • Dòng X95J
  • X90J (50-75, 100)
  • Dòng X85J, X86J
  • Dòng X80J, X81J
  • Dòng X74, X75
  • Dòng XRM-Z9J
  • Dòng XRM-A90J
  • Dòng XRM-A80J
  • Dòng XRM-X95J
  • Dòng XRM-X90J
  • Dòng KM-X85J
  • Dòng KM-X80J

  Mẫu năm 2020

  • Dòng Z9H
  • Dòng Z8H
  • Dòng A9S
  • Dòng A8H
  • Dòng X95H (49/85)
  • Dòng X95H (55/65/75)
  • Dòng X90H, X91H
  • Dòng X85H
  • Dòng KM-X9000H 

  LƯU Ý: Âm thanh có thể bị mất khi kết nối mẫu Tivi năm 2020 thông qua Bluetooth đến loa Sound bar HT-Z9F nếu Tivi đang sử dụng hệ điều hành Android™ 8.0. Để khắc phục sự cố, hãy cập nhật Tivi lên hệ điều hành Android 9.0. Để biết cách cập nhật, hãy tham khảo bài viết Cách cập nhật phần mềm.

  Mẫu năm 2019

  • Dòng Z9G
  • Dòng A9G
  • Dòng A8G
  • Dòng X95G
  • Dòng X90G
  • Dòng X85G (KD-43/49)
  • Dòng X85G (55/65/75/85)

  LƯU Ý: Âm thanh có thể bị mất khi kết nối mẫu Tivi Dòng X85xxG (55/65/75/85) thông qua Bluetooth đến loa Sound bar HT-X9000F nếu Tivi đang sử dụng hệ điều hành Android 8.0. Để khắc phục sự cố, hãy cập nhật Tivi lên hệ điều hành Android 9.0. Để biết cách cập nhật, hãy tham khảo bài viết Cách cập nhật phần mềm.

  Mẫu năm 2018

  • Dòng Z9F
  • Dòng A9F
  • Dòng A8F
  • Dòng X90F
  • Dòng X85F
  • Dòng X83F
  • Dòng X78F

  Mẫu năm 2017

  • Dòng A1
  • Dòng X95E
  • Dòng X93E, X94E
  • Dòng X90E
  • Dòng X85E

  LƯU Ý:

  • Bạn cũng có thể kiểm tra mẫu máy áp dụng trên trang web hỗ trợ của chúng tôi hoặc trong phần cài đặt Tivi.
   • Kiểm tra thông số kỹ thuật: Trên trang web hỗ trợ của chúng tôi, hãy truy cập trang về sản phẩm của bạn và tham khảo phần Thông số kỹ thuật. Nếu mẫu máy của bạn hỗ trợ tai nghe Bluetooth, A2DP sẽ hiển thị trong phần Bluetooth profile (Cấu hình Bluetooth).

   • Kiểm tra các cài đặt của Tivi: Xác nhận xem A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) có sử dụng được trên menu cài đặt của Tivi không. Nếu A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) sử dụng được thì mẫu Tivi của bạn có hỗ trợ tai nghe Bluetooth.
    • Nếu điều khiển từ xa có nút  (Quick Settings) (Cài đặt nhanh), hãy nhấn nút  (Quick Settings) (Cài đặt nhanh) — Chọn  Settings (Cài đặt) — Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Audio output (Ngõ ra âm thanh) — Kiểm tra xem có sử dụng được A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) hay không.
    • Nếu điều khiển từ xa của bạn không có nút  (Quick Settings) (Cài đặt nhanh), hãy nhấn nút HOME — Chọn  Settings (Cài đặt). Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
     • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Audio output (Ngõ ra âm thanh) — Kiểm tra xem A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) có sử dụng được hay không.
     • Chọn Sound (Âm thanh) — Kiểm tra xem có A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) trong mục không.

  Các thiết bị Bluetooth áp dụng

  Những tai nghe Bluetooth và loa soundbar dưới đây được hỗ trợ. Đối với các thiết bị Bluetooth khác, nếu thiết bị hỗ trợ A2DP, có thể sẽ sử dụng được thiết bị đó. Tuy nhiên, Sony không đảm bảo về khả năng vận hành với tư cách nhà sản xuất.

  Tai nghe / Headset:

  Mẫu năm 2021

  WF-1000XM4

  Mẫu năm 2020

  • WH-1000XM4
  • WF-SP800N
  • WI-SP510
  • WH-CH710N
  • WF-XB700

  Mẫu năm 2019

  • WF-1000XM3
  • WH-XB900N
  • WH-XB700
  • WI-1000XM2
  • WH-H910N
  • WH-H810
  • WF-H800
  • SBH82D

  Mẫu năm 2018

  • WH-1000XM3
  • WI-C600N
  • WH-CH700N
  • WH-CH500
  • WH-CH400
  • WI-SP600N
  • WI-SP500
  • WI-C300
  • SBH90C
  • MBH22

  Mẫu năm 2017

  • WI-C400
  • WH-1000XM2
  • WH-H900N
  • WH-H800
  • WI-1000X
  • WI-H700
  • MDR-ZX770BN
  • MDR-100ABN
  • MDR-1000X
  • MDR-1ABT
  • MDR-XB650BT
  • MDR-XB950BT
  • MDR-XB950B1
  • MDR-XB950N1
  • MDR-ZX220BT
  • MDR-ZX330BT
  • MDR-EX750BT
  • MDR-XB80BS
  • MDR-XB50BS
  • MDR-XB70BT
  • MUC-M2BT1
  • SBH24
  • SBH56

  Loa sound bar / Loa thường:

  Mẫu năm 2021

  • SRS-RA5000
  • SRS-RA3000
  • HT-S40R

  Mẫu năm 2020

  • HT-G700
  • HT-S20R

  Mẫu năm 2019

  • HT-X8500
  • HT-S350

  Mẫu năm 2018

  • HT-Z9F 
  • HT-X9000F
  • HT-S200F

  LƯU Ý:

  • Âm thanh có thể bị mất khi kết nối loa Soundbar HT-Z9F thông qua Bluetooth đến mẫu Tivi năm 2020 chạy hệ điều hành Android 8.0. Để khắc phục sự cố, hãy cập nhật Tivi lên hệ điều hành Android 9.0. Để biết cách cập nhật, hãy tham khảo bài viết Cách cập nhật phần mềm.
  • Có thể có độ trễ khi kết nối loa Soundbar HT-X9000F thông qua Bluetooth đến mẫu Tivi Dòng X85xxG Series (55/65/75/85) chạy hệ điều hành Android 8.0. Để khắc phục sự cố, hãy cập nhật Tivi lên hệ điều hành Android 9.0. Để biết cách cập nhật, hãy tham khảo bài viết Cách cập nhật phần mềm.
  • Chỉ có thể kết nối một thiết bị âm thanh Bluetooth với Tivi mỗi lần. Có thể kết nối các thiết bị Bluetooth khác ngoài thiết bị âm thanh Bluetooth cùng lúc.
  • Codec được sử dụng khi truyền thiết bị âm thanh Bluetooth là SBC (Mã hóa dải tần con) (LDAC, AAC, aptX, eSBC, v.v. không được hỗ trợ.)
  • Tùy thuộc vào ứng dụng Tivi được dùng hoặc thiết bị âm thanh Bluetooth được kết nối, một số thao tác điều khiển ứng dụng từ thiết bị âm thanh Bluetooth có thể không hoạt động. Trong những trường hợp như vậy, hãy sử dụng điều khiển từ xa của Tivi để vận hành ứng dụng.
  • Để đảm bảo phần mềm Tivi của bạn là bản mới nhất, vui lòng cài đặt bản cập nhật phần mềm mới nhất cho mẫu Tivi của bạn từ Trang web hỗ trợ của Sony.

  QUAN TRỌNG: Trong trường hợp xảy ra sự cố như không có âm thanh phát ra ngay cả khi sử dụng sản phẩm áp dụng, hãy tham khảo phần Câu hỏi thường gặp Khắc phục kết nối Bluetooth với thiết bị âm thanh trên Android TV.