ID bài viết : 00202134 / Sửa lần cuối : 09/09/2018

Tôi đã cài đặt mạng của loa bằng cách sử dụng Music Center (SongPal), nhưng loa không thể kết nối với mạng Wi-Fi.

    Vui lòng kiểm tra như sau.

    Đối với điện thoại thông minh Android:

    • Kiểm tra xem bạn có nhập mật khẩu của điểm truy cập đúng cách không.

    Đối với thiết bị di động iOS:

    • Tùy thuộc vào phương pháp bảo mật của điểm truy cập, bạn có thể không cài đặt được bằng Music Center (SongPal). Nếu bạn không thể thiết lập bằng cách sử dụng Music Center (SongPal) , vui lòng kết nối với một kết nối Wi-Fi bằng cách sử dụng nút WPS hoặc PC.