ID bài viết : 00198790 / Sửa lần cuối : 22/05/2018

Quy trình ghép nối cho các thiết bị iOS (iPhone, iPad, v.v.)

  Trang này sẽ hướng dẫn ghép nối thiết bị iOS (iPhone, iPad, v.v.) với thiết bị âm thanh Bluetooth.
   
  Cách thức ghép nối với thiết bị iOS (iPhone, iPad)

  1. Chạm vào Settings (Cài đặt).
  2. Chạm vào Bluetooth.
  3. Chạm vào cài đặt Bluetooth và đặt Bluetooth về ON (BẬT). Nếu chức năng Bluetooth đã được đặt thành ON (BẬT), hãy đặt thành OFF (TẮT) sau và sau đó đặt lại thành ON (BẬT).
  4. Xem danh sách thiết bị trong OTHER DEVICES (THIẾT BỊ KHÁC) và chọn thiết bị âm thanh bạn muốn ghép nối.

  LƯU Ý: Nếu bắt buộc phải nhập mã khóa thiết bị (hoặc mật mã, mã PIN, số PIN, mật khẩu, v.v.), hãy nhập "0000".