ID bài viết : 00084954 / Sửa lần cuối : 20/06/2014

Mất bao lâu để sạc pin của loa Bluetooth?

    Nếu như pin đã cạn thì mất khoảng ba (3) giờ để sạc pin tích hợp của loa Bluetooth®.