ID bài viết : 00162948 / Sửa lần cuối : 30/06/2019

Kết nối Bluetooth và cách khắc phục sự cố trên sản phẩm âm thanh

    Ảnh

    Trang này giới thiệu các Câu hỏi thường gặp về Bluetooth cho các sản phẩm âm thanh.

     

    Logo tổng quan Tổng quan về công nghệ

    Logo ghép nối/kết nối Ghép nối/Kết nối

    logo khắc phục sự cố Khắc phục sự cố

    NFC NFC